Felç (Nüzûl) için okunan ayetler

Felç (Nüzûl) için okunan ayetler

Aşağıdaki dualardan her hangi biri okunabilir.

Her gün Güneş doğmadan önce 10 kere  okunacak olursa;hasta Allah’ın izniyle şifa bulur.

 • “Bismillahirrahmanirrahim.”lekad câeküm rasûlün min enfüsiküm azizün aleyhi mâ anittüm harisün aleyküm bi’l  mü’minine Raûf’ün Rahımün.Fein tevelev  fe kul hasbiya’llahü lâ ilâhe illâ Hüve aleyhi tevekkeltü ve Hüve Rabbi’l-Arş’il-Azim.”
 • Her gün,Güneş doğmadan önce aşağıdaki dua 11 kere okunur.
  “Sübhânallâhi ve bi-hamdihi.” 
 • 3 veya 7 gün aşağıdaki şekilde okunur.
  70 kere “Bismillahirrahmanirrahim”
  70 kere “Estağfirullâhe’l-Azîm.”
  70 kere “Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve mevlânâ ve alâ âlihi  ve alâ  cem’il enbiyâi ve’l-mürselin.”
  70 kere  Fâtiha sûresi
  70 kere A’lâ sûresi(Sebbihisme…)
  70 kere İnşirâh sûresi(Elem neşrâh…)
  70 kere Kadr sûresi(İnna enzelnahü..)
  70 kere İhlas sûresi(Kul huvallâhü..)
  70 kere Felâk suresi(Kul eûzü..)
  70 kere Nâs sûrei (Kul eûzü…)