Fetih Suresi ilk 10 Ayeti ve 10 Esma ile Etkili Dilek duası

Fetih Suresi ilk 10 Ayeti ve 10 Esma ile Etkili Dilek duası 

Fetih Suresi ilk 10 Ayeti ve 10 Esma ile Etkili Dilek duası
Fetih Suresi ilk 10 Ayeti ve 10 Esma ile Etkili Dilek duası

 

Dilek ve istek duaları besmeleyle başlanmalıdır. Aşağıya yazacağım 10 tane esma ve arkasından Fetih Suresinin ilk 10 ayetini ara vermeden okumalısınız. Fetih Suresinin ilk on ayeti dilek ve istekler için çok etkilidir. ALLAH kabul etsin.

Dilek duası 7 gün boyunca okunmalıdır.

Duayı okuyan kişi her gün 1 defa okuyarak 7 gün devam etmelidir. Yada haftada 1 defa okuyup 7 hafta devam edebilir. Size hangisi uyarsa o şekilde okuyabilirsiniz.

 

Dilek Duası için 10 Esmaül Hüsnalar:

YA RAHMAN 

YA RAHİM 

YA KADİR 

YA AZİM 

YA VEDUD 

YA MUCİB 

YA MELİK 

YA SEMİ 

YA BASİR 

YA LATİF 

 

Fetih Suresinin ilk 10 Ayeti: 

İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ 

Li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ 

Ve yansurakallâhu nasran azîzâ 

Huvellezî enzeles sekînete fî kulûbil mu’minîne li yezdâdû îmânen mea îmânihim, ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu alîmen hakîmâ 

Li yudhilel mu’minîne vel mu’minâti cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffira anhum seyyiâtihim, ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ 

Ve yuazzibel munâfikîne vel munâfikâti vel muşrikîne vel muşrikâtiz zânnîne billâhi zannes sev’i aleyhim dâiratus sev’i, ve gadiballâhu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem(cehenneme), ve sâet masîrâ 

Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardı), ve kânallâhu azîzen hakîmâ 

İnnâ erselnâke şâhiden ve mubeşşiran ve nezîrâ 

Li tu’minû billâhi ve resûlihî ve tuazzirûhu ve tuvakkırûhu, ve tusebbihûhu bukraten ve asîlâ 

İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh(yubâyiûnallâhe), yedullâhi fevka eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsihî, ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu’tîhi ecran azîmâ 

 

sadakallahülazim… 

 

Duayı okuyan kişilerin kendilerini ALLAH’a yönelterek samimi bir şekilde dua etmeleri duanın kabulü açısından son derece önemlidir.