Fitnelerin Şerrinden Allah’a Sığınmak için Dua

Fitnelerin Şerrinden Allah’a Sığınmak için Dua

Fitnelerin Şerrinden Allah'a Sığınmak için Dua
Fitnelerin Şerrinden Allah’a Sığınmak için Dua
Fitnelerin Şerrinden Allah'a Sığınmak için Duası arapçası
Fitnelerin Şerrinden Allah’a Sığınmak için Duası Arapçası

Okunuşu:

(Allahümme feinni euzü bike min fitneti’n-nari ve azabi’n-nari,ve fitneti’l-kabri, ve azabi’l-kabri ve min serri fitneti’l-gina ve min serri fitneti’l- fakri, ve euzü bike min serri fitneti’l-mesihi’d-deccal.Allahümmagsil hatayaye bimai s-selci ve’l beredi, ve nakki kalbi mine’l-hataya kema nekkayte’s-sevbe’l- ebyada mine’d-denesi ve baid beyni ve beyne hatayaye kema baette beyne’l- mesriki ve’l-magribi.Allahümme feinni euzü bike mine’l-keseli ve’l-herami ve’l- me’semi ve’l-magrami).

Anlamı:

“Allah’im! Cehennem fitnesinden ve cehennem azabından sana sığınırım. Kabir fitnesinden ve Kabir azabından sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Deccal Mesih fitnesinden sana sığınırım. Allah’im! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Kalbimi hatalardan arıt, tıpkı beyaz çamaşırı kirden arıttığın gibi. Doğu ile batıyı birbirinden ne kadar uzaklaştırmışsan, beni de günahlardan o kadar uzaklaştır. Allah’im! Tembellikten, ihtiyarlıktan, günahtan ve borçtan sana sığınırım.” (Müslim,3/2078)