Geçim sıkıntısından kurtulmak, bereket ve rızka nail olmak için

Geçim sıkıntısından kurtulmak, bereket ve rızka nail olmak için

Yâ Rezzak: Bol rızık veren, bütün mahlukatın rızkını veren.

Geçim sıkıntısından kurtulmak, bereket ve rızka nail olmak için, her gün  Yâ Rezzak Celle Celalühü” diye (308) kere zikredilmelidir.

Niyet: Allah’ım kudret ve kuvvet sahibi sensin. Ben fakirim, zengin Sensin. Tüm mahlukata rızkı veren yalnızca Sensin. Dardayım, sıkıntıdayım yalnız sana sığınırım senden dilerim rızkı.

Sensin Rezzak. Sensin merhamet edenlerin en merhametlisi. Bana ve darda kalan kullarına rızkın hayırısını ihsan et.Bizi Senden başka kimseye muhtaç etme. Allah’ım Sana muhtaç olmak, sana yalvarmak bile ruhumuzu besler.
Bizi senin merhametinde esirğeme ya Rezzak.Âmin

kaynak: Dua Kitabı (Abdülkadir Dedeoğlu)