Gözleri az görenler için her gün 7 defa okunacak dua

Gözleri az görenler için her gün 7 defa okunacak dua

Gözleri az gören kimseler,her gün yedi defa aşağıdaki duayı okuyup daha sonra salat ve selam okuyup ellerinin başparmaklarının arkasını gözlerine sürerlerse daha güçlü ve net bir şekilde görmeye başlarlar.

“Bismillahirrahmanirrahim.Fe keşefna anke ğıtaeke fe basarukel yevme hadid”

Kaynak: Abdullah İbn-i Eyyub (Mübarek günlerin, gecelerin, ayların fazileti, esrarı ve hikmeti)