Güçlüğü Yenmek Önlemek için Dua

Güçlüğü Yenmek Önlemek için Dua

Bu dua güçlüğü yenmek için okunacaktır. Evet, bütün güçlükleri yenen Allah’tır. Ancak, Allahâ yapılacak olan yalvarmalar boşa çıkmayacaktır. Her sıkıntılıyı, her dertliyi feraha kavuşturan Allah olacaktır. O, murad ettiğini bir anda yapar. yapmak istemediğini yapmaz. O’na kimse hesap soramaz. Hakimlerin hakimi O’dur. O’nun lütfu da bol, azabı da çoktur. Sıkıntı ve ferahlanma insan içindir. İnsanoğlu bazen ferah ve bazen de kederlidir. Kederlerini azaltmak için içtenlikle bu mübarek duaya devam etmek tavsiye edilmektedir. Nasıl insan, kendisini kovalayan bir aslandan kurtulmak için ağaca çıkıyorsa, güçlükleri yenmek isteyen kimse de ihlasla bu duayı defalarca okumalıdır. İşim görülmedi diye hemen bırakmamalıdır. Mutlaka bir defasında duası isabet edecektir.

Bu dua, önceki dualar gibi, belaya ve sıkıntıya karşı okunması gereken önemli bir duadır. Birçok ulema güçlük karşısında bu duayı okumuşlar ve Yüce Mevla’ya sığınmışlar ve gereken ferahlığı bulmuşlardır.

Hz. Peygamberimiz sıkıntıya maruz kaldığı vakit bu duayı okur, feraha kavuşurdu.

İnsan önce Allah’a dayanacak, sâniyen bu mübarek dualara gönlü ile bağlanacak ve yalvaracak ki güçlükleri Allah’ın izniyle yenmiş olsun. Cenabı Hak, Peygamberimize şöyle buyurmaktadır: “Bir kere azmettin mi artık Allah’a tevekkül et. Çünkü Allah mütevekkil olanları sever.”

Görülüyor ki duada azmü sebat, cahdü gayret lazımdır. Aynı zamanda duanın kabulünü de Mevla’dan istemek lazımdır. İşte arzettiğimiz bu dua, bunun canlı bir numunesidir.

Hakika ve zahir mülk sahibi sensin. Muhammed (sav), Allah’ın resulü, sadık ve emniyetli bir peygamberidir. Mülk senin, hamd da sana layıktır. Canlandıran ve öldüren sensin. Sen dirisin, ölmezsin. Hayır senin elindedir. Sen herşeye Kadir’sin. Beni bela ve kazalardan koru. Nefsinden, şeytandan ve düşmandan beni muhafaza eyle. Yâsinn hürmetine ey Erhamerrahimin.

Her türlü sıkıntıyı yok eden Allah ne yücedir. Her borçlunun borcunu gideren Allah ne yücedir. Bütün hazinelerini kâf ve nûn arasında toplayan Allah ne yücedir. Bir şeyin olmasını dilediğinde ol diyen ve hemen o şeyin oluverdiği Allah ne yücedir. Herşeyin mülk ve tasarrufunu elinde bulunduran Allah herşeyden yücedir, dönüş ancak O’nadır. Salat ve selam Muhammed (sav) üzerine ve onun âli ve ashabı üzerine olsun.