Günahların bağışlanması için okunacak salavat

Bu salavatı okuyanın günahları bağışlanır.
Hissetmiş olduğu gazap ve hırsı sükunete erer.
Düşmanlarından korunur.

Salavat:
“Salli ve sellim ve bârik yâ Ğaffâru alâ men esleme aleyhit tayru vel haceru vel eşcâr.”

Anlamı:
“Ey günahları affeden Allah’ım! Rahmetini, esenliğini ağaçların, taşların ve kuşların selama durup, selam verdiği Efendimiz (s.a.v.)’in üzerine indir ve onu mübarek ve bereketli kıl.