Güncel Faziletli Dualar

Recep Ayında Hergün Okunack Zikirler

“Allahümme barik lena fi recebe ve şa’ban ve belliğna ramazan”

(Hergün 3 Kere okunacak)


RECEB-İ ŞERİF DUALARI
Hergün 100 kere okunacak zikirler

ilk 10 Gün Subhânallâhil Hayyil Kayyûm

İkinci 10 Gün Subhanallâhil Ehadis Samed

Üçüncü 10 Gün Subhânallâhil Gafurur Rahîm

111 kere tekrar edildiğinde bütün hayırlı maksatların hâsıl olacağı on bir ism-i şerif

“Evliyaullâhın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür Ve Mal Tükettigi 11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam 
Allâhü-Hu, Melik’ün, Semî’un,Kâdir’un Kerîm’ün, Halîm’ün, Latif’ûn, Alîm’ün, Muîn’ûn, Sâdik’un”

BÜTÜN HASTALIKLARA ŞİFA 
DERT-SIKINTI-DÜŞMANA KARŞI GÜÇ
“Bismillâh,rabbiyallâh,Hasbiyallah,Tevekkeltu âlAllâh ,i’tesamtü billâh, fevvadtü emrî ilallâh, mâşâallâh, lâ havle vela kuvvete illâ billâh”
(7 Kere Okunacak)

Rızık Bolluğu İçin Sabahın Sünnetinden Sonra Okunacak Denenmiş İsmi Şerifler:

Yâ Allâhu Yâ Hayyu Yâ qayyûmu Yâ Vâhidu Yâ Ehadu Yâ Vâcidu Yâ Cevâdu Yâ Kerîm. İnfahnî minke bi nefhati hayr. inneke alâ külli şey in qadîr