Güneş Doğarken Okunacak Dua

Güneş Doğarken Okunacak Dua

Elhamdü lillahillezi cellelene’l-yevme afiyetehu, ve cae bi’ş-şemsi min matlaiha.Allahhümme asbahtü eşhedü leke bima şehidete bihii linefsike, ve şehidet bihı melaiketüke ve hameletü arşike ve cemiu halkıke enneke entellahü la ilahe illa ente’l-kaimü bil kısti, la ilahe illa ente’l-azizü’l-hakim, üktüb şehadeti ba’de şehadeti melaiketike veuli’i-ilmi. Allahümme ente’s-selamü ve menike’s-selema ve ileyke’s selamü, es’elüke ya zel celali vel ikrami en testecibe lena daventene, ve en tu’tıyena rağbetena, ve en tuğnina ammen ağneytehu anna min halkıke.Allahümmeslıh lı dınillezi hüve ısmetü emrı, ve eslıh lı dünyayelletı fıha maışetı, ve eslıh lı ahiretilletı ileyha munkalebi.

Duanın anlamı : 

Hamdolsun o Allah’a ki bugün bize afiyet verdi, güneşi doğudan çıkardı. Allah’ım! Sen kendine ne ile şahitlik etti isen; meleklerin, arşını taşıyanlar ve bütün yaratıklar ne ile şahitlik ettilerse, ben de aynısını şahitlik ederim. Senden başka ilah olmayacağına şahitlik ederim. Adaleti ayakta tutan sensin. Senden başka ilah yoktur. Sen aziz ve hakimsin. Meleklerinin ve ilim sahiplerinin şahitliklerin den sonra benim şahitliğimi yaz
Allah’ım! Sen selamsın, selam sendedir, selam sanadır. Ey celal ve ikram sahibi! Senden dualarımızı kabul etmeni, istediğimizi vermeni ve bizi yaratıkların içinde ihtiyaçtan kurtardıklarına muhtaç etmemeni isterim.
Allah’ım! İşimin dayanağı olan dinimi ıslah et, geçimimi temin ettiğim dünyamı ıslah et. Son varacağım yer olan ahiretimi ıslah et.