Gusül için Teyemmüm

Gusül için Teyemmüm

Yurtta belli saatlerde sıcak su veriliyor. Sıcak su verilmediği zaman soğuk suyla da gusletme imkânı yok, çünkü banyoları kilitliyorlar. Gusletmek için başka imkân da olmadığına göre teyemmümle namaz kılabilir miyiz?
CEVAP
Şehirde su bulamamak özür olmaz. Memba suyu alıp yine tuvalette falan yıkanılır. Teyemmüm için özür olmaz. Hiç su bulunmazsa, o zaman teyemmüm caiz olur.

Gusledemeyen
Bulunduğum yerde sıkı disiplin var. Güneş doğana kadar banyo açılmıyor, gusledecek başka yer de yoktur. Teyemmüm ederek namaz kılınabilir mi?
CEVAP
Tuvalette olsun gusle imkân bulunmazsa, teyemmüm ederek namaz kılınır. Gusledince iade edilir.

Seferde hayzı biten
 Seferde veya evinden uzakta iken hayzı biten kadın, gusletmek için uygun yer bulamazsa ne yapar?
CEVAP
Önce gusül için bütün imkânları araştırır. Varsa kadınlar hamamına gider. Uygun birine durumu anlatır. Yine uygun yer bulamazsa, iki namazı cem etme imkânı varsa, guslünü tehir eder. Bu da mümkün olmazsa, gusül için teyemmüm eder ve suyla abdest alıp namazını kılar. Yolda, otobüste olup gusledecek yer bulamayan da, cem etme imkânı da yoksa mola yerinde teyemmüm eder.

Avret yerini açmak
(Gusletmek için, zaruret olunca erkek, erkekler arasında ve kadın, kadınlar arasında avret yerini açabilir) sözü doğru mudur?
CEVAP
Bu kavil zayıftır. Gusül yerine teyemmüm etmek lazım olur. Çünkü İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki:
Bir emri yapmak, bir haram işlemeye sebep olursa, haramı işlememek için, o emir tehir etme imkânı yoksa terk edilir, yapılmaz. (S. Ebediyye)

Soğuk su ile gusül alınca hastalanacak olan kimse, gusül için teyemmüm yapabilir mi?
Cevap:
 Gusül abdesti alınca, soğuktan ölmek veya hasta olmak tehlikesi varsa, şehirde dahi olsa, hamam, banyo parası yoksa ve başka çare bulamazsa, gusül abdesti için teyemmüm eder ve su ile abdest alır.

Hastalığı sebebiyle, su ile gusül alamayan bir kimse, ne şekilde gusül alır?
Cevap:
 Gusül abdesti alınca, hasta olmaktan veya hastalığının şiddetlenmesinden yahut uzamasından korkan kimse, gusül için teyemmüm eder. Bu korku, kendi tecrübeleri ile yahut Müslüman, adil tabibin söylemesi ile malum olur, bilinir. Fıskı, günah işlemesi dillere düşmüş olmayan tabibin sözü de kabul edilir. Soğuk olup barınacak yer, suyu ısıtacak şey, şehirde hamam parası bulamamak, hastalığa sebep olabilir.

Dinimizİslam