Güzel Ahlak isteyenler için Dua

 Ya Berr c.c; Kulları hakkında kolaylık isteyen, onlara iyilik ve bahşişi çok olan.

Allah Teala kulları için daima kolaylık ve rahatlık ister; zorluk istemez, zorluk çıkaranları da sevmez.

yapılan kötülükleri bağışlar, örter.

Kul gönlünden iyi bir şey geçirmişse, onu yapmamış olsa bile , yapmış gibi kabul edip ödül verir. Aksine gönlünden geçirdiği kötülükler ise yapmadıkça cezalandırmaz.

Güzel ahlak için; kendimiz, eşimiz ,çocuğumuz yada bir sevdiğimiz olabilir. Güzel ahlaklı olabilmek için her gün istenen kişinin üzerine “7 defa Yâ Berr Celle Celalühü “ İsmi Şerifi okunursa inşallah güzel ahlaklı olur.

اَلَّهُمَّ كَماَ حَسَّنْتَ خَلْقيِ فَحَسَّنْ خُلْقيِ

 OKUNUŞUAllahümme kema hassente halki,fe hassin Hulki

  ANLAMIAllah’ım Yaradılışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzelleştir.