Hac Yapmaya Niyet Edenlerin Okuyacağı Dua

Bu dua her iş için okunur. Fakat, Hac yapmaya niyetlenen bir kimsenin okuması daha müessir olur. O mübarek makamları ziyaret ederken, akşam yatağa yatarken bu duayı yedi defa okumak çok büyük faydaları mucibdir. Yalnız kalan adamın bu duayı okuması, kimsesizlerin bu duaya devam etmeleri kendilerine çok büyük moral ve kuvvet bahşedecektir. Bu salatu selamı Hazret-i Muhammed Mustafa Efendimiz dahi okumuştur. Ashab-ı Kiram bu mübarek salatü selama devam eylemişlerdir. Bizler de bu duaya devam edelim. Hem salatü selam getirmiş, hem de duamızı yapmış olacağız. Tevfik ve hidayet Allah’tandır.

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin mettasaletil uyunu binnazari ve zuhrufetul eredune bil-matari ve hacce haccün ve’temere ve lebba ve halaka ve nehara ve tafe bil-beytil-atiki. Ve kabbelel hacere vestesleme ve se’a ve salla ve dea ve etemme cemi’el menasiki vestekmelel ubudiyyete ve rahe ve reha.