Hacet Duaları ve Okuma Usülleri

Hacet Duaları ve Okuma Usülleri
Hacet Duaları ve Okuma Usülleri

Her türlü şerden , beladan , nasip ve rızık darlığından kurtulmak isteyen biz müminlerin en büyük silahı ,  duadır. İnşallah şifa olacak bir kaç hacet duamız ve okuma usulüdür. İnşallah şifa olacaktır.

Sıkıntılı veya borçlu , 1000 defa , ” Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.

Her kim, sabah-aksam 100 defa, ” Sübhânallahi ve bihamdihi(Yüce Allah’i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.

Her gün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur.

Her gece yatarken 100 defa, ” Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber okuyan kimse, kendini hesaba çekmiş sayılır.

Korkan biri 100 defa, ” Hasbünallâhü ve ni’mel vekil .” okusun “Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir.”

Günde 25 defa ” Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt okuyan şehit olarak ölür.

Sabah-aksam 10 defa, ” Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr okuyan kimse, kötülüklerden korunur.

Sabah-aksam 7 defa, ” Allahümme ecirnî minennâr diyen cehennemden kurtulur.

Sabah-aksam 7 defa, ” Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm okuyanın dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir.
(“Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur.
Ona dayandim, o’na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir.”)

Sabah-aksam, 3 defa, ” Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.

Yataga girince 3 defa, ” Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.

İstiğfâra devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.
İstiğfâr olarak Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okumalidir.

Evden çıkarken Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.

Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.

Eve girerken ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.

Evden çıkarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.

Yatarken okunacak dua Allahümme bismike emüyü ve ahyâ .” (“Allah’im, senin isminle ölür ve diriliriz.”) Yatağa girildiği zaman, bu dua okunup, sağ yanak sağ el içine konularak, sağ tarafa yatılır.