Haceti Olanlar için Çok Etkili Dua Terkipleri

Hacetin mi var? Akşam namazını kıl (namaz kılmayanlar bu saatlerde abdestli okuyacaktır.), selamdan sonra yerinden kalkmadan 40 fatiha oku.

Fatihayı okumaya başla iyake nestain’e gelince dur..İhlas suresinin tamamını oku..Sonra; Allahümme icma beyni ve beyne haceti kema cema’te beyne esmaikeve sıfatike Ya Zel Celali Vel İkram(3 kez) oku.. Sonra fatihayı bıraktığın yerden okuyup bitir..

Okuma işlemi (bu şekilde 40 kez okunacaktır)
Bismillahirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil’alemin Errahmânir’rahim Mâliki yevmiddin
(burada ihlas suresini okuyacaksınız Bismillahirrahmânirrahîm.Kul hüvellâhü ehad
Allâhüssamed Lem yelid ve lem yûled Ve lem yekün lehû küfüven ehad
ve adından 3 kez Allahümme icma beyni ve beyne haceti kema cema’te beyne esmaikeve sıfatike Ya Zel Celali Vel İkram) İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în İhdinessırâtel müstakîm Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn amin.

Okuyanı Zengin Yapar Arzu Ettiği Şeylerin Kapılarını Açar

Kimin bir ihtiyacı veya bir dileği olup ona ulaşmak isterse, 
170 adet Ayetel kürsiyi okuduktan sonra 
3000 defa Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fettah, Ya Rezzak 
esmalarını okursa dileğine ulaşır ve Allah Teala hazretleri okuyanı zengin yapar.. Arzu ettiği sebep kapıları açılır..

Sınavlarda Başarı İçin ve Okuduğunu Anlamak İçin

7 adet pirinç tanesine niyet edilerek 1′er ayet-el kürsi okunur ve üflenir. Aç karnına yutulur ve başarılı olunur inşallah…

örnek niyet şu şekilde olabilir;

Her bir pirinç tanesine “Ya RABBİ senin izninle okuyacağım bu Ayetel kürsi hak ve hürmetine AKLIMI, FİKRİMİ, HAFIZAMI ZİYADESİ İLE ARTIR. Gireceğim sınavda beni başarılı et” gibi

Sınavda Başarı için

-Günde 396 kere
Ya Alimül Kaviül Mübdi
zikri çekilir.
Keyfe faddalnç ba’dehum alç ba’din (Bak nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık) ayeti sınav gecesi 2970 kere tekrar edilir.
-* 1 bardak sütün üzerine 1 defa Taha suresi okunur,
* 1 kaşık balın üzerine de 1 defa Yasin suresi okunur,
* Bal ve süt iyice karıştırılır,
* Sınav sabahı aç karnına içilir,
* Sınava girmeden önce 21 defa besmele çekilir.
Böylece sınava girilir ise bildiklerini unutmaz ve sınavın çok başarılı geçer.
-sınava gireceği sabah, güneş doğarken başlamak üzere 1001 kere YA HAYYU YA KAYYUM isimlerini okuyup bir bardak suya üfler ve onu içerse Allah’ın izniyle sınavdan yüzünün akıyla çıkar.


-İmtihana girmeden ve yahud imtihan anlarında okunacak dua

(Üç kere okunur)

Allahumme es’eluke bila ilahe illa Ente. Rabb-es-semavat-is-seb’i ve Rabb-el-Arş-il-azim.
Ve es’eluke bila ilahe illa Ente. Rabb-es-semavat-is-seb’i ve Rabb- el-Arş-il-Kerim.
Ve es’eluke bila ilahe illa Ente. Rabb-es-semavat-is-seb’i vel’eradin-es-seb’i ve ma fihinne.
inneke ala kulli şey’in kadir. Rabb-işrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahü kavli.

Allahumme! Sen’den başka hiçbir ilah yoktur. Arabi nazmının sırlarıyla Sen’den isterim.
Ey yedi göklerin Rabb’i ve büyük Arş’ın Rabb’i. Senden başka hiçbir ilah yoktur.Arabi nazmının sırlarıyla Sen’den isterim.
Ey yedi göklerin Rabb’i ve kerim olan Arş’ın Rabb’i. Sen’den başka hiçbir ilah yoktur. Arabi nazmının sırlarıyla Sen’den isterim.
Ey yedi kat göklerin Rabb’i yedi kat yerlerle bunlarda bulunanların Rabb’i. Sen her şeye Kadir’sin.
Ey Rabb’im! Göğsüme genişlik ver. İşimi kolayla. Dilimden düğümü çöz. ( Ta ki) Sözümü iyiden iyiye

dualarla alıntıdır