Hamilelikte Yapılan Zikirler ve Kolay Doğum için Dua

Hamilelikte Yapılan Zikirler ve Kolay Doğum için Dua
  • Hamilelik döneminde “el-Musavvir (c.c)” zikri çokça çekilmelidir

Hamile bayanlar ellerini bebeğin üzerine koyarak el-Musavvir (c.c) zikrine devam ederlerse inşallah bu doğacak çocuk da bu esma-i İlahiye ile güzel ve sağlıklı olur.

(Mecmuatül Ahzab, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi)

  • Eller karına konup, 99 kere “Ya Mübdî(c.c)”(Varlık veren) denir.
  • Devamlı, “Ya Berr (c.c)” (Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan) denir.
  • Her gün 121 kez “Ya Kaviyy (c.c)” (Pek kuvvetli) denir.

Aşağıda yazılı olan Allah (c.c)’ın isimleri bir suya okunup içilmelidir:

  • Ya Musavvir (c.c) (Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren): 21 kez
  • Ya Berr (c.c) (Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan): 21 kez
  • Ya Kuddüs (c.c) (Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan): 11 kez

Namazlardan sonra 34 defa “Allahuekber”, 33 defa “Elhamdulillah” ve 33 defa “Subhanallah” deyin.

Namazlardan sonra 70 defa “Estağfirullahe ve etube ileyh” deyin ve tövbe edin.

70 bin “Subhanellahi ve bihamdihi” okunursa çocuk salih olur, ilk dört ay içinde okunması evladır.

DOĞUMUN KOLAY GEÇMESİ İÇİN OKUNAN DUA

Peygamber Efendimiz (s.a.v) kızı Fâtıma (r.a)’ın doğum sancısı başladığında Ümmü Seleme ile Zeynep binti Cahş’a, Fatıma’nın yanına gitmelerini validemizin doğumunda bu duayı okutmuştur. (İbn Sünnî, s.232, No: 625)

Doğum yapacak hanımın sıhhat ve kolaylıkla doğumunu yapması niyetiyle, Önce Âyete’l-Kürsî okunur, sonra (Felâk ve Nâs) sûreleri okunur. Bunlardan sonra da şu âyet okunur:

“İnne rabbekümüllahüllezı halekas semavati vel erda fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasısev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemın.”

Anlamı

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. (A’arf suresi, 54)