Hastalanınca ve Sıkıntılı Zamanlarda Okunacak Etkili Dualar

Peygamber Efendimiz A.S sıkıntı ve üzüntü anında Cenab-ı hak’tan yardım taleb eder, imdat isterdi. Peygamber Efendimiz s.a.v üzüntü ve sıkıntı veren bir durum olduğu zaman şöyle dua ederdi buyururlardı.

Ya Hayyü,Ya Kayyum! Birahmetike esteğiysü.


Ey devamlı var olan, ebedi ve ezelihayat ile hayy(diri) olan ve bütün mahlukatını yarattıklarına varlıkta hayatta tutan ey hayy ve kayyum olan Allah’ım! Rahmetinle yardımını isitiyorum. 

Hadîs-i şerîfde: “Bir kul hastalanıp, sonra iyileşince, hâli iyi olmazsa, yanındaki hafaza melekleri, biz onu iyileştirdik, ama o âfiyyet bulmadı, ya’nî hâlini düzeltmedi derler” buyuruldu.

Hasta iken şu düâyı çok okur: “Lâ ilâhe illâllahü vahdehü lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü ebeden. Sübhânellahi Rabbil ibâdi ve rabbil bilâd. Vel hamdü lillâhi kesîren tayyiben mübâreken fîhi alâ külli hâl. Vallahü ekberü kebîren, celâlullahi ve kibriyâühü ve azametühü ve kudretühü bikülli mekân. Allahümme in künte kadayte aleyyel mevte fağfirlî verhamnî min zünûbî ve eskinnî cennete adnin.

Hazret-i Aişe anlatır: Resûlullah’dan duydum:

Birinize derd, keder, hastalık gelince, üç defa Sübhâneke innî küntü minezzâlimîn desin buyurdu.

Peygamberimiz Eshâbına, bütün ağrı ve ateşli hastalıklar için:

Bismillâhil kebîr eûzü billâhil azim min şerri külli ırkın ne’ar ve şerri harrin-nâar. duasını okumayı öğretirdi.

İmâm-ı Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün beş yüz kerre Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh okurdu.

Ayrıca Okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer kerre Salavat getirirdi.