Hastalıklardan şifa bulmak isteyenler şu duaya devam ederler

Hastalıklardan şifa bulmak isteyenler şu duaya devam ederler

Her gün sabah ve akşam 19 defa Besmele ile birlikte aşağıdaki duayı okumaya devam eden inaşallah şifa bulur.

“Bismillahirrahmanirrahıym.Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün.Lilleziyne âmenû hüden ve şifâaün.”

Kaynak dua kitabı (Abdülkadir Dedeoğlu)