Hastanın şifası için okunacak ism-i şerif

Hastanın şifası için okunacak ism-i şerif

Hasta olan kişi her gün bu İsm-i Şerifi (120) kere okumaya devam ederse, Allâhü Teâlâ’nın izniyle hastalığı günden güne geçmeye başlaycak ve şifaya kavuşacaktır. Kendi okuyamayan kimse için başkası bu hasta niyetine de okuyabilir. Ayrıca Yaşamından ümit kesilecek kadar hasta olan birinin iyileşmesi için, bu ismi Şerif her gün (13.000) kere okunmak üzere 7 gün o hastanın şifası niyeti ile okunur. Allâhü Teâlâ’nın izniyle o hasta en kısa zamanda sağlığına kavuşur.

Okunacak İsmi Şerif:“Yâ Mübdiel Beraya ve mübdie ma ba’de fenaiha bi kudretihi ya mübdiü”

MANASI: ” Ey Mahlûkatı baştan var eden ve hepsi yok olduktan sonra tekrar onları kudretiyle diriltecek olan! Yâ Mübdi !”

Kaynak: Erbaini İdrisiyye (Ahmet Mahmut Ünlü)