Hatme Duası, Cemaatla Yapılan Toplu Tesbihler – Dualar

Hatme Duası, Cemaatla Yapılan Toplu Tesbihler – Dualar 

Hatme Duası, Cemaatla Yapılan Toplu Tesbihler - Dualar
Hatme Duası, Cemaatla Yapılan Toplu Tesbihler – Dualar 

 

Hatme; Cemaatla Kur’an-ı Kerim’deki ayet ve sureleri okuyarak ve salavat çekerek yapılan dualar ve tesbihlerdir

Sünnet olmamakla birlikte okunan ayetlerin, surelerin ve çekilen tesbihlerin insanlara çok şey kazandırdığı bilinmektedir.

Ayrıca İnşirah, İhlas süresini okumak ve salavat getirip Ya Baki entel Baki” zikri çekilerek hatme yapılabilir. Bu duaları okurken belli bir sayı da söylenmesi şart değildir.

 

Ayrıca şu şekilde de hatme yapılabilir:

Önce bir Fâtiha-i şerîfe, üç İhlâs-ı şerîf okunur.

Sonra; “Eûzu billâhis-semî’ıl-alîmi mineş-şeytânir-racîm. Rabbi eûzu bike min hemezâtiş-şeyâtıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûn“ denir.

Daha sobra şu âyet-i celîle okunur:

Bismillâhir-rahmânir-rahîm. Yâ eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû vettekullâhe lealleküm tüflihûn. Sadekallâhül-azıym

Bundan sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillâhir-rahmânir-rahîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüsallûne alen-nebiy. Yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Sadekallâhül-azıym

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa: Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfir lena ve terhamnâ lenekûnenne minel-hasirîn

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa: Rabbi ennî messeniyed-durru ve ente erhamür-râhimîn

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn

100 defa: Salevât-ı şerîfe,

500 defa: Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym“ 

100 defa: Salevât-ı şerîfe okunur.