Havarilerin Yaptığı Dua Al-i imran Suresi – 53. Ayeti

Bu dua Hz. İsa’nın seçkin cemaati, Havariler tarafından yapılmıştır. Onlar imanlarında sağlam ve amellerinde dürüst oldukları için bu ismi almışlardır. İsa aleyhisselam, yahudilerin iman etmeyeceklerini anlayınca üzülmüş ve kendisine yardımcı istemiştir. Kendisine yardım etmek üzere söz veren bu kişiler ortaya çıkmış ve yukarıdaki duayı yaparak sözlerini te’yid etmişlerdir, insan insana her zaman muhtaçtır. Bizler birbirimize muhtaç olduğumuzu, karşılıklı yardım yapmakla yükümlü bulunduğumuzu unutmamamız gerekmektedir.

Türkçe Okunuşu:

Rabbenâ âmennâ bimâ enzelte vettebe’nârrasûle fektübnâ meaşşâhidîn.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbimiz! İndirdiğin (Kitab’)a inandık ve Resûlü’n de peşinden gittik; artık bizi şehâdet edenlerle beraber yaz.