Hayırlı Evlilik Yapmak için Dualar

Hayırlı evlilik yapmak isteyenler bu dua usulünü yapabilirler. Duanın usülü şöyledir:

Önce boy abdesti  alınır, ardından 6 rekat namaz kılınır, Allah rızası için bu işlemi yatsı namazından sonra yapsanız daha iyi olur. Önce Allah’a hamd edilir ve salavat okunur. Ardından 7 defa

 ‘Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.” okunur. Sonra Taha süresinin ilk 12 ayetini 21 defa okur. Tekrar salavat okunur ve dileğiniz söylenir. Daha sonra 7 gün boyunca her vakit namazın arkasından, 7 defa ‘Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.” okunur.  Taha suresinin  12 ayeti 21 defa okur ve salavat okunup  dilek tekrarlanır. Taha Suresi Bismillahirrahmanirrahim

1. Taha

2. Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka

3. İlla tezkiratel limey yahşa

4. Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula

5. Errahmanü alel arşisteva

6. Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera 7. Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa

8. ü la ilahe illa hu lehül esmaül husna

9. Ve hel etake hadiysü musa

10. İz raa naran fe kale li ehlihimküsu innı anestü naral leallı atıküm minha bi kabesin ev ecidü alen nari hüda

11. Felemma etaha nudiye ya musa

12. İnnı ene rabbüke fahla’ na’leyk inneke bil vadil mukaddesi tuva

En kısa zamanda hayırlı bir evlilik yapmak isteyenler için evlilik duası; “Allahümme salli ala seyyidina muhammedin salaten tehullu biha ukdeti ve tüferricü biha kurbeti ve tekzi biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Bu salavatı  her gün 51 kez okuyun. Allah isteyenlere en kısa zamanda hayırlı evlilikler nasip etsin.

Anlamı: “Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (s.a.v)’e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin.”

Hayırlı evlilik yapmak isteyen kimseler, her duada olduğu gibi önce Allah rızası kazanmak için duasına niyet eder, dua sonunda “Rabbim! okuduğum dua-süre veya Âyet-i Kerim hürmetine dünyam ve ahiretim için hayırlı ise şu dileğim,şu isteğim içinde okudum kabul buyur…amin ” diyerek dua eder. Duaya başlamadan günahlardan temizlenmek maksadıyla  en az 7 veya  70-yada 100 İstiğfar en az 7 yada 100 salavat okunur. Dua sonunda 3-7 veya istenirse 100 salavat okunur ki 2 salavat arası dualar geri dönmez. Hayırlı bir kısmet, hayırlı bir eş için furkan suresi (74)’ncü ayeti her namazdan sonra 3 defa veya her gün 21 veya 41 defa okunabilir.

Arapçası: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا …

Türkçe Okunuşu: “…Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ(imâmen).”

Anlamı: “…Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!” “Ya Ey el-Mütekkebir, sen var olan ve olacak olan bütün mevcudatın en büyüğüsün. Her şey varolmak için sana muhtaçtır. Ama sen hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen mekanın ve zamanın da sahibisin ve sen hüküm gününde hakkımızda hüküm verecek olansın. Beni ve nesebimi hayırlara ulaştıracak bu izdivacımı hayırlı kıl ya Rabbim.” “Ya Ey el-Latif, sen kainatta gizli ve açık her şeyi bilensin. Sen her türlü nazardan gizli iken hiçbir şey senin kudretinden gizli değildir. Şüphesiz sen içimizden geçirdiklerimizi de bilirsin. Niyetimin akibetini de benden iyi bilirsin. Hakkımda hayırlısı ise bu evliliği bana nasip kıl ya Rabbim.” “Ya Ey el-Mucib, sen hamd u senaya layık yegane varlıksın. Sen dualarımızı işiten ve bizi rızıklandıransın. Beni ve bana nasip edeceğin ailemi de helal nimetlerinle rızıklandır ya Rabbim.”

Allah herkesin duasını kabul buyursun… Aminn