Hayırsız Evladın Hayırlı Olması için Dualar

Hayırsız Evladın Hayırlı Olması için Dualar

Hayirsiz Evlat İçin Okunacak Dua-1:

Ve kezalik evhayna ileyke ruhan min emrina ma künte tedriy mel-kitabü ve lel iymanü ve lakin ce’alnahü nuren nehdi bihi men neşa’ü min abadina e inneke le tehdi ila sıratın müstakim, Sıratıllahillezi lehü ma fis-semavati vema fil ard ela illallahi tasiyr’ül-umur.

Hayirsiz Evlat İçin Okunacak Dua-2:

Eüzü bi kelimatillah’it-tammati min şerri ma halaka bismillahillezi la yadurru ma’a ismihi şey’ün fil ardı ve la fis’sema’i ve hü-ves’semiul aliym.

Hayirsiz Evlat İçin Okunacak Dualar:

Evladınızın saçından alıp (1000) kere “Ya Şehid celle celalühü” okuyup arkasından da islahı ve hidayeti için dua ederse ,asi evlat ıslah olur hidayete erer ve güzel ahlaka sahip olur.

Cuma: Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe ilellâhü vallâhü ekber Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym (1000 defa)

Cumartesi: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimîn (1000 defa)

Pazar: Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn Muhammedün rasûlüllâhi sâdikul va’dil emîn (1000 defa)

Pazartesi: Lâ ilâhe illellâhü azîzâ Yâ Cemîl (1000 defa)

Salı: Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammedin ve sellim teslîmen kesîrâ (1000 defa)

Çarşamba: Lâ ilâhe illellâhü hâlisan muhlisâ (1000 defa)

Perşembe: Lâ ilâhe illellâhü hâliku külli şey’in ve hüve alâ külli şey’in kadîr (1000 defa)

Anneye ve Babaya İsyan Eden Evlat İçin Dua:

Anne ve Babasına isyan eden bir evlat için her gün bu ismi şerife devam edilirse Allahü Teâlâ’nın izini ile ebeveyne karşı itaakkar birisi olur.

Erbaini idrisiyyede geçen bu İsmi şerif;

” YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ’L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ VE MÜLKİHİ VE İZZİHİ YÂ TAMM”

ANLAMI: “Ey her bakımdan tastamam olup,yüceliğinin,saltanatının ve izzetinin tüm yönlerini dillerin vasfedemediği Zat! Yâ Tamm”

“Bu ismi şerifi okuyabildiğiniz kadar okuyun yada 1001 defa her gün okuyarak en az 21 gün devam edin.”

Evladı Islah İçin Okunacak Dua:

Ahkaf Suresi, 15. ayet 3 defa bu niyetle okunur. Üzerine ve Suya nefes edilir, uyurken üzerine serpmek, bu sudan içirmek fayda verir, biiznillah. Çok kuvvetlidir, ihlasla yapılmalı, fayda edeceğine inanmalı. Denenmiştir,