Her Dilek için 14 Defa Okunan Hıybetullah Duası

Her Dilek için 14 Defa Okunan Hıybetullah Duası

Hiybetullah Efendi; Hadis ve tarih âlimi. Künyesi, Ebü’l-Kâsım olup ismi Hibetullah bin Abdülvâris bin Ali bin Ahmed’dir. Memleketine nisbetle Şîrâzî denildi. 485 (m. 1092) yılında Merv’de vefât etti.

200 defa okuyan 1 saatte huzur bulur.

Bu duayı 1 defa okuyan Kur’an-ı Kerim’i hatim etmiş gibidir. 2 defa okuyan İncil’i, Tevrat’ı ve Zebur’u , 3 defa okuyan Adem (a.s.) 10 suhuf , Şit, İdris, İbrahim (as.) ‘a inen suhufları okumuş gibidir, 4 defa okuyan Allah (c.c) hazretleri ona nazar eder, 5 defa okuyana Hıybetullah yetişir, 6 defa okuyana üçler yetişir, 7 defa okuyana yediler ve kırklar yetişir, 8 defa okuyana Allah’ın sevgilisi hz.Muhammet(a.s.) , 9 defa okuyana tövbe kapısı ve cennet kapısı açılır.

Melekler o kadar iner ki yerle gök arası dolar. 11 defa okusa bütün günahları bağışlanır. 12 defa okusa 7 cehennem kapanır. 13 defa okusa 8 cennet bezenir. 14 defa okusa cümle duası kabul olur. Artık bundan sonra okuyanın sevabını Allah (c.c) bilir.

Mübarek dua budur:

Ve’tesimu bi hablillahi vela havle ve guvvete illa billahil aliyyil azim. Ya gaimu ya daimu ya hayyu ya gayyum. Ya vitru ya ehadu ya semadu ya Allahu allahümme salli ala muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Eşhedü enla ilahe illallahu vahdehu la şeriyke lehu ve eşhedu enne muhammedun abduhu ve resuluhu. Estafirullahe min külli zenbin ve etûbû ileyk. Birahmetike ya erhamerrahimiyn.

Bu duayı okuduğunuz zaman rahmetullah, hıybetullah efendimize fatihayı okumayı unutmayın. ALLAH dualarımızı kabul etsin inşallah… Amin

Bu duaya bazıları hiybetullah duası demişler. Ancak bu duanın bu isimle bilindiğini gösteren bir kaynak bulunamamış. Ancak bu duayı okumak güzeldir. Gerek Kuran ayetlerinden gerekse Peygamber Efendimize ait bazı dualardan meydana gelmiştir.