Her Kapıyı Açan Kısa Anahtar Dualar

1-Dua edilmeden önce mutlakaabdest alınmalıdır. Ulemadan bazı zatlar dua öncesi 4 rekat namaz kılınmasını önermektedir.

Fakat namaz kılmak abdest almak gibi zorunlu bir uygulama olmayıp kişinin inisiyatifine bırakılmıştır. 

2-Dua etmenin belli bir vakitle sınırlandırılması doğru değildir. Yani günün her vakti dua edilebilir. Fakat dua etmenin ve duaya icabetin makbul kabul edildiği zamanlar vardır. Farz namazları sonrası, Cuma günleri, bayram arifeleri, kandil geceleri gibi zamanlarduanın daha makbul kabul edildiği zamanlardır. 

3-En güzel dualar edilirken yalnız olunmaya dikkat edilmelidir. Zira dua etmek şahsi bir niyazdır. Başka şahısların ortamda bulunması kişinin huşu içinde dua etmesini engelleyebilir. 

4-Dua edilirken kıbleyle dönülmelieller semaya açılmalı ve dua bittiğinde eller yüze sürülerek “amin” denmelidir. Ayrıca bütün dualarda her ne istenecekse açık açık niyet biçiminde dile getirilmelidir. Niyet etmek ile dua sonunda “amin” demek duanın tasdiki açısından son derece önemlidir. 

5-Dua edilirken yalnızca Allah’a hitaben dua edilmeli ve aracı güçlere asla değinilmemelidir. Çünkü bu tarz bir hareket İslam’ın özüne aykırıdır. 

6-Dua edileceği vakit ihtiyaç sahiplerine bir miktar sadaka verilmesi duanın kutsiyetini inşallah artıracaktır. Çünkü sadaka belayı defeder ve rahmet kapılarını açar.

Bağışlanma duası

 Bu dua aslında Kuran’ın Al-i İmran suresinin 16. ayetidir. Bu ayet gün içinde muntazaman okunduğunda inşallah kulun bağışlanmasına vesile olacaktır. “ Rabbenna innena ammena fağfir lena zünubena ve kına azaben nar.” Bu duayı her namaz sonrası okuma alışkanlığı kazanmak ise inşallah kulun Allah katında derecesini yükseltecektir.

Hz. Ali’nin duası

Bu dua Hz.Ali tarafından sık sık okunmuş ve yine kendisi tarafından çevresindekilere öğretilmiştir. “ Allahümme inni euzu bike mineş şikaki ven nifaki ve suil ahlaki bi hurmetike ya erhamer rahimiyn.” Bu duayı sık sık okuyan inşallah günahtan uzak kalacak ve haram olan ile karşılaşmayacaktır. Kişinin nefsine yenik düşmesinin engelleyen tesirli bir duadır. 

Üzüntüyü bertaraf eden dua

“ Allahümme rabbes semavatis sebi ve rabbel arşil aziymi ikfini külle mühimmin min haysü şite min eyne şite.” İnşallah bu duayı sık sık okuyan kulun üzüntüsünü Allah inşallah giderecektir. Bazen kaza ve kaderde yaşanması gereken acıları da bu dua inşallah hafifletecek ve kişiye dayanma gücü verecektir. 

Vesveseden kurtulmak için dua

Kişiye beklenmedik anlarda gelen ve onu vesveseye sürükleyen düşüncelerden şu dua ile inşallah kurtulmak mümkün olacaktır: “Ve imma yanzeğanneke mineşşeytani nezğun festeiz billah innehu huves semiul alim.” Bu dua günümüzde stresle baş etmeye çalışan insanlara da inşallah yardımcı olacaktır.E

Unutkanlıktan kurtulmak için dua

“ Ya kayyumu fela yefutü şeyün min ilmih” Allah’ın izni ile her kim ki bu duayı günde 44 defa okursa öğrendiği hiçbir şeyi unutmayacaktır. 

Yemek duası

Yemekten sonra şu dua okunmalıdır: “ Elhemdü lillahillezi atamana ve sekana ve ervana ve ileyhin nüşür.” Bu dua her yemekten sonra okunduğunda inşallah evlere bereket ve huzur gelecektir. Bu dua aynı zamanda şükür duası hükmündedir. Zaten bir Müslümanı diğer inanç mensuplarından ayıran iki temel müspet hususiyetten biri şükür etmesi diğeri de tövbede bulunmasıdır. 

Nazar duası

“ Ve in yekadül leziyne keferü le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulune innehu le mecnun. Ve ma hüve illa zikrun lil alemiyn” Nazarın gerçekten olduğunu bilmek ve buna karşı tedbir mahiyetinde bu duayı sık sık okumak gerekmektedir. İnşallah bu dua sıkça okunduğunda nazarın zararlı ziyaları kişiye ve sevdiklerine hiçbir zarar veremeyecektir. 

Herhangi bir ihtiyacı olanın okuyacağı dua

“ Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ya hayyu ya kayyümü ya haliymü ya kadiymü ya daimü ya ferdü ya vitrü ya ehedü ya semedü.” Bir kişi bu duayı sabah namazlarından sonra daima okursa inşallah ihtiyacına icabet edilecektir yani duasına cevap verilecektir.  

Hayırlı evlat duası

“Rabbi hebli mil ledünke zürriyetten tayyibeten inneke semiud duai” Bu duayı eden anne babaların inşallah çocukları yüzünden yüzleri kararmayacaktır. Aksine çocukları onların yüzünü ağartacak hayırlı işler yapacaktır.

Hz. Peygamberin gün içinde sık sık yaptığı dua

 Müminun suresinin 109. ayeti olan bu duayı Hz. Peygamber sık sık okurdu. “Rabbena amenna fağfir lena verhamna ve ente hayrur rahimin.”

Anlamı: “ Ey Rabbimiz, iman ettik. Bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.”

Kul dua eder ama takdir edecek ve duaları kabul buyuracak olan yalnız ve ancak Allah’tır.

Dualarınız kabul ve makbul olsun inşallah…

alıntıdır…