Her Namazdan Sonra “Es Samed” Zikri ile Maddi ve Manevi isteklere Kavuşma

Her Namazdan Sonra “Es Samed” Zikri ile Maddi ve Manevi isteklere Kavuşma

Her Namazdan sonra 134 kere “Ya Samed” zikirini yapan ve yapmaya devam eden kimseler; yeme, içme, uyuma gibi zaruri ihtiyaçlarında, zorluk ve yorgunluk duymaktan uzak kalırlar.

Allah’tan başka hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmazlar. Maddi ve manevi bütün istekleri ve ihtiyaçları Allah tarafından ihsan edilir ve kolayca hepsini elde eder.