Her Türlü Dileğe Kolayca Ulaşabilmek için Dua

Her Türlü Dileğe Kolayca Ulaşabilmek için Dua

Bu dua ile kişi ulaşmak istediği her şeye kolayca ulaşır
Bu dua öyle bir hazinedir ki.Kur’an-ı Kerim’deki bütün surelerin sırlarını ihtiva etmektedir. Her ne niyet için okunursa bi iznillah yerine gelir. Okuyan kimseye karşı herkes sevgi ve saygı duyar, güvenir,herkesin sevgilisi olur. Okuyan kimsenin düşmanı perişan olur. Ulaşmak istediği her şeye kolayca erişir.
Koruyucu kalkan 
Okunacak dua:
Bismillahir rahmanir rahıym.Bismillahil müheymimül azizül kâdir.Ecmelü külli şey’in ve hüve nâsıri.Kaf.Cim.Nûn.Sâd.Ünsurni fe inneke hayrun nâsirin.Veftah li fe inneke hayrul fâtihıyn.Vağfir li fe inneke hayrul ğafirin.Verhamni fe inneke hayrur râhimin.Vehdini ve neccini minel kavmiz zâlimin.Elif lâm mim.Tâ sin.Hâ mim ayn sin kâf.Meracel bahrayni yeltekıyân.Beynehümâ berzehun lâ yebğıyân.Es’elüke bihâ ve bil ây’ati ve bil esmâi küllihâ ve bil a’zami minha en tec’alel lâme tav’a yedeyye vel elifel hâkimi aleyye ven nüktate vuslaten minke ileyye.Ehûnün.Kafün.Edümme.Humme. heün emin.Fel hukmü hukmük.Vel emru emruk.Ves sirru sirruk.Ve lâ ilâhe ğayruk.Ve entel melikül hakkul mübin. Tâhâ .Yâsin.Nûn.Kâf.Sad.Tâ sin.Tâ sin mim. Elif lâm mim.Elif lâm râ.Elif lâm râ.Elif lâm mim sâd. Kef hâ ayn sâd. Hâ mim.Vallâhü min verâihim mühıyt.Bel hüve kur’ânün mecid.Fi levhin mahfûz.Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azyım.