Her Türlü Hastalık için Dua

Her Türlü Hastalık için Dua

Her Türlü Hastalık için Dua

Okunuşu:

“Allahümme inni es’elüke’l-afiyete fi’d-dünya ve’l-ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l-afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur av- rati ve amin rav’ati. Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an simali ve min fevki ve e’uzü bi-azametike en ugtale min tahti. Allahümme ag- nini bi’l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l- afiyeti.”

Anlamı:

“Allah’im, Senden dünyada ve ahirette huzur ve saglik isterim. Allah’im, Senden, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malim için af ve afiyet isterim. Allah’im, ayiplarımı kapat, beni korkularımdan güvene kavuştur. Allah’im, beni, önemden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan, kötülüklerden koru. Gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekten, yere vurulmaktan senin yüceliğine sığınırım. Allah’im beni ilim ile zenginleştir, hilm ile süsle, takva ile kereme kavuştur, afiyetle güzelleştir.”