Her Türlü Hastalık ve Şifa için Fatiha Suresiyle Okunan Dua

Her Türlü Hastalık ve Şifa için Fatiha Suresiyle Okunan Dua

Her türlü hastalık ve şifa için fatiha suresi ile okunur hastalıktan kurtulur.
Çok tesirlidir. yoksulluk ve fakirlikten kurtulmak için cuma namazdan sonra 7 defa okunur. İçinde birçok sır bulunduran bu duanın ancak bu kadarını açabiliyoruz.

Bismillah En’am Duası :​

Bismillahis semi’ul basir ellezi leyse kemislihi şey’ün ve hüve bi külli şey’in alim
Bismillahil hallakul alim. ellezi leyse kemislihi şey’ün ve hüvel fettâhul alîm
Bismillahillezi ellezi leyse kemislihi şeyün ve hüvel alîmul habîr.
Bismillahillezi ellezi leyse kemislihi şeyün ve hüvel alimul kadir.
Bismillahil azizil kerim.ellezi leyse kemislihi şey’ün ve hüvel azîzul kerîm.
Bismillahil gafurur rahim.ellezi leyse kemislihi şey’ün ve hüvel gafurur rahim.