Her Türlü Maksada Kavuşmak için Okunacak Dualar

Her Türlü Maksada Kavuşmak için Okunacak Dualar

Dileği olan kimse, yatacağı zaman abdest almalı temiz bir örtü üzerinde oturup, 3 defa salevat okumalı, sonra her birine Besmele çekerek 10 Fatiha ve sonra 11 İhlas okumalı, sonra 3 salevat okumalı, sonra sağ yanı üzere, yüzü kıbleye karşı olarak ve sağ elini sağ yanağı altına koyarak yatıp uyumalıdır. Niyet ettiği şeyin nasıl olacağını, biiznillah rüyada görür.

“Mekatib-i şerife” kitabında buyuruldu ki: Hacetlere, dileklere kavuşmak için, 2 rekat namaz kılıp, sevabını silsile-i aliyye denilen âlimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek dua etmelidir. Mesela, “Ya Rabbi, filan yere sağ sâlim gidip gelmek nasib eyle, filan sıkıntıdan beni kurtar.” gibi duâ ettikten sonra, “Bu duâmı silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle” demelidir!

Âmâ, bir zat gelip, “Ya Resûlallah! Allah’ ü teâlâya duâ et, gözlerim açılsın” dedi. Peygamber efendimizde, “Kusursuz bir abdest al! Sonra, ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamıyüzüsuyu hürmetine, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberibana şefaatçı eyle! Onun hürmetine duâmı kabul et” duâsını okumasını söyledi. O da, abdest alıp duâ etti. Hemen gözleri açıldı.

Kavuşma Duası

Bu duâyı müslümanlar, her zaman okumuşlar ve maksatlarına kavuşmuşlardır. Ancak, namaz kılmıyanın, haram işliyenin ve kalbi gafil olan ettiği duâdan tam netice alamaz.Ehl-i sünnet itikadında olmıyanın okuması faide vermez. Hak teâlâ, herşeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak istiyen, o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimiz, insana sıhhat, şifa vermek için, duâ etmeyi, sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır