Her Türlü Meşru Dilek için Okunacak Dua

Her Türlü Meşru Dilek için Okunacak Dua
Her Türlü Meşru Dilek için Okunacak Dua

SALÂT-I TEFRİCİYYE  ( SALÂT-I NÂRİYYE )

” Allâhümme  salli  salâten  kâmilaten  ve  sellim  selâmen  tâmmen  alâ  Seyyidinâ Muhammedini’l-lezi  tenhallü  bihi’l-ukadü  ve  tenferücü  bihi’l-kürebü  ve  tukdâ bihi’l-havâicü  ve  tünâlü  bihi’r-regâibü  ve hüsnü’l havâtimi ve yüsteska’l-gamâmü bi-vechihi’l-Kerîm. Ve alâ âlihî ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin bi-adedi külli ma’lûmin lek.”

Bu Salâvat-ı Şrife 4444 kere okunursa Allah-u Teala’nın izniyle her türlü meşru dilek yerine gelir.