Her Türlü Sıkıntıyı Def eden Etkili Bir Dua

Her Türlü Sıkıntıyı Def eden Etkili Bir Dua

Her Türlü Sıkıntıyı Def eden Etkili Bir Dua 

Sıkıntıyı bıçak gibi kesen dua.. ayrıca her dilek için 100 defa okunursa hayırlısı ile Allah kabul eder.İnşallah.

*Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym*

Manası: Allahım! Kapalılıkları açan,geçmişe son veren,hakka hakikatla destek olan, mahlukatı senin doğru yoluna ileten Efendimiz Muhammed’e, O’nun aline ve ashabına O’nun yüce kadrü kıymetince salat eyle, selam eyle ve O’nu mübarek kıl