Her Türlü Zarar Ziyan ve Hastalıktan Korunmak için Ya Hafız

Her Türlü Zarar Ziyan ve Hastalıktan Korunmak için Ya Hafız

Her gün 10 defa  “Ya Hafiz  c.c”  İsmi şerifinin zikrine devam eden kimse suda boğulmaktan, insanlar ve cinlerin saldırısından, çeşitli hastalıklardan, dahili ve harici korulardan korunmuş olur.

Hafîz; koruyup gözeten; kendisinden gizli hiç bir şey olmayan demektir.

Ya Hafiz Celle celalühü; cinnilerin saldırısına karşı çok etkilidir; hastalık ve felaketlerden korunmaya yarayan çok yüce bir addır.

Öğrenciler bu ada devam ederlerse bilgileri kavrama yetenekleri gelişir.

Çok büyük bir felaketle baş başa kalacak olanlar, savaş, çatışma, şerli insanların hücumu ve benzeri abdest alıp iki rekat nafile namazı kılıp korunmaya niyet ederek 7 defa Ayet-el Kürsi‘yi okuyup son okuyuşta Ayet-el Kürsi’nin “Vela yeuduhu hıfzuhuma ve hüvel aliyyül azim” ayetini yetmiş defa tekrarlayıp Hafiz esmasını 998 defa anarak Allah’a sığınırlarsa hiçbir kimse onlara zarar veremez. Ruhaniler ve melekler ordusu, kötülük vermeye çalışanları mahvederler, ona insandan ve cinnilerden gelecek kötülüğü bertaraf ederler.

Ya Hafiz celle celalühü zikrine devam eden kimse Allah’ın himayesi altında olur. Üzerine ordular saldırsa hiçbir kötülük dokunduramazlar. İhlasla yapanlara düşmanların kurşunları isabet ettirilmez ve işlemez.