Hergün Mutlaka Okunması Gereken Etkili Dualar – Ayetler – Esmalar

Hergün Mutlaka Okunması Gereken Etkili Dualar – Ayetler – Esmalar   

Hergün Mutlaka Okunması Gereken Etkili Dualar - Ayetler - Esmalar
Hergün Mutlaka Okunması Gereken Etkili Dualar – Ayetler – Esmalar

Bir kereSÜBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER diyen kimse için cennette bir ağaç dikilir ki, bir atlı 500 sene gitse gölgesini bitiremez

Cuma Namazından hemen sonra dünya kelâmı konuşmadan 100 kere SÜBHANALLAHİL AZİYM VE Bİ HAMDİHİ diyen kimsenin 100 bin , anne ve babasının 24 bin günahı mağfiret olunur.

Neye sıkılırsanız sıkılın en sıkıntılı anınızda , ne kadar günahkâr olursanız olun Yunus A.S.’ın balığın karnında iken ettiği ve affedildiği şu duaya (aynı zamanda Ayet’i Kerime’dir) devam edin. Lâ İlahe illa ente Sübhâneke inni küntü minezzalimin (Her sıkıntının def’i için)

Yatmadan Kâfirun Sûresini okuyan imanını şeytandan korumuş olur. (ALLAH’ın izniyle)

Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr Sûresinin son üç ayetini okuyan, imanla göçer, o gün ölürse şehit gider, sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar ederler
Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu. 
Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune. 
Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu. 

°Farz namazın hemen arkasından Ayet’el Kûrsi okuyanın cennetle arasındaki tek engel ölümdür.(Hadisle bildirilmiştir.)

°Yatarken 3 kere Estağfirullah el Aziym Ellezi La İlahe İllahü El Hayyul Kayyumu ve Etübü İleyk diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa afvedilir. (tabii ki tam bir pişmanlıkla söylenmeli)

°Hergün 100 kere Lâ İlahe İllALLAHü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey-ün Kadir diyen kimse, 10 köle azad etmiş gibi olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz, ancak ondan daha fazla yapan müstesna. Hadis’i Şerif (Buhari, Müslim) Gezdiği sokakta bir kere söyleyenin bir milyon günahı bağışlanır, defterine bir milyon sevap yazılır ve kendisi için cennette bir köşk inşa edilir. Hadis’i Şerif (Ahmed İbn’i Hanbel)

°100 kere ESTAĞFİRULLAH diyenin 1000 günahı mahvolur. 2 şey helâk edicidir: Sonra ederim diye tevbeyi geciktirmek ve tevbe ederim diye günah işlemek. Doğru olan günah işlediğinde kalpte siyah leke oluşmadan tevbe etmektir. Tevbe çok önemlidir, (Ulema buyurur ki tevbeyi tehir edene tevbe nasib olmaz) günah unutkanlık yapar, kişi günah işlediğinde aklının bir parçası, geri dönmemek üzere gider.

°Günde 100 kere SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa bağışlanır. 124.000 sevap yazılır. Bu kelime ALLAH’ın C.C. en sevdiği hamdlerden biridir. Dilde hafif mizanda ağırdır.

°ALLAH’u EKBER” ve “SÜBHANALLAH yer ile gök arasını doldurur

°Günde 100 kere Lâ Hâvle ve Lâ Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym diyen kimsenin en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela ve musibet üzerinden kaldırılır. Efendimiz (SAV) bu kelime için cennet hazinelerinden bir definedir buyurmuştur.

°Sabah namazına kalkamayanKevser Sûresini okuyup, dua edip yatarsa ALLAH’ın C.C. izniyle kalkar

Bu duayı sabah güneş doğmadan 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH’tan C.C. korksun . Başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH’ın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Zehir verilse tesir etmez ALLAH’ın izniyle:
Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym

°Sabah ve akşam namazının farzında selâm’dan hemen sonra 10 kere LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKELEH LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDÜ YUHYİ VE YUMİT VE HÜVE HAYYUL LA YEMÜT BİYEDİHİL HAYR VE HÜVE ÂLA KÜLLİ ŞEY-İN KADİR günahları tertemiz eder, akşama/sabaha kadar günah yazılmaz