Herhangi Bir Hacet için Okunacak Dua

Herhangi Bir Hacet için Okunacak Dua

Ya müfettihi fettih
Ya müferrici ferriç
Ya müsebbi sebbib
Ya müyessiril yessiril fetha vel ferecül minke
Ya fettah Ya Alim
İyya kenabudu İyyakenastain 
Bu duayı herhangi bir hacetiniz olduğunda  sabah namazından sonra 7 yada 21 defa yada 41
defa okuyup duanızı edin.