Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası (Peygamberlerin Duaları)

Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası
Hz. Adem’in Duası

Türkçe Okunuşu:

Allahü-Hâdî ve aleyke i’timâdî, Allahü Veliyyü’t-tevfik ve hüve ni’mer’refik.

Türkçe Anlamı:

Ey hidayet edici Allah’ım, itimadım Sanadır. Allah tevfik sahibinin velisidir. O ne güzel arkadaştır.

Açıklama:

Bu duada Cenabı Hakk’ın hidayetine ve merhametine sığınma vardır. Ayrıca yüce mevla’dan tevfik ve kolaylık istenmektedir. Bu dua Hz. Adem’in yaptığı dualardandır. İnsanın her hususta Allah’a itimat etmesi ve O’na tam bir güvenle bağlanması gerekmektedir. Aksi halde hüsrana maruz kalmasına şüphe yoktur. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: “Kim Allah’a güvenirse O, ona kâfidir.” (Talak,3)