ibrahim Suresi Zihin Açıklığı için Okunur

Kuranda Zihin Açıklığı Duası : Zihin açıklığı için  ibrahim suresinin 1. ayetinin okunması gerekir, sınavlarda başarı için, derslerde zihin açıklığı için, derslerde ve sınavlarda başarılı olmak için okunması gereken dualardan ve surelerden biri de İbrahim suresinin 1. ayetidir. Bu surenin 1.ayetini okuyan Allah’ında izniyle tüm sınavlarında ve derslerinde başarılı olur inşallah…

Elif, Lam, Ra. (Bu Kur’an) insanları Rabbinin izniyle karanlıklardan nura, O Aziz (üstün ve güçlü) ve Hamid (en çok övülen ve övülmeye en layık) olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir Kitap’tır.

(14-İbrahim 1)

“Elif lâm râ kitâbun enzelnâhu ileyke li tuhricen nâse minez zulûmâti ilân nûri bi izni rabbihim ilâ sırâtıl azîzil hamîd (hamîdi).”
elif lâm râ : elif lâm râ
kitâbun : bir kitaptır
enzelnâ-hu : onu indirdik
ileyke : sana
li tuhrice en nâse : insanları çıkarman için
min ez zulûmâti : zulmetten, karanlıklardan
ilâ en nûri : nura
bi izni : izni ile
rabbi-him : Rab’lerinin
ilâ sırâtı : yola
el azîzi : azîz olan, izzet sahibi olan
el hamîdi : kendisine hamdedilen