iç Azalarımızın nurlanması için Etkili Dua

iç Azalarımızın nurlanması için Etkili Dua

Bu duada manevi fazilet vardır. İç azalarımızın nurlanmasına vesiledir. Gönlümüzün parlamasına, Hakka iyice sarılmamıza ve ferahlamaya sebeptir. Bütün evliyalar, bu duaya devam eylemişlerdir.

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahumme innî es’elüke yâ âlimel hafiyyeti, yâ menissemâü bi kudretihi mebniyyetün. Yâ menil arda bi kudretihi medhiyyetün. Ve yâ menişşemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrikatün müdîetün. Ve yâ mukbilen alâ külli nefsin zekiyyetin, ve yâ meskine ru’bil hâifine ve ehlil beliyyeti. Ve yâ men havâyicel halkı indehü makdiyyeten. Ve yâ men necâ Yûsufe minel abdiyyeti ve ya men leyse lehu bevvâbun Âdin, ve lâ sâhibun yuğşâ, ve lâ vezîrun yü’tâ. Ve lâ gayrehu Rabbün yüd’â ve lâ yezdâdü alâ havâyici illâ keremen ve cûden. Salli ala seyyidinâ Muhammedin ve âlihi, ve a’tinî suâlî inneke alâ külli şey’in kadîrun. Yâ kayyûmü ya erhamerrâhimîne.