İftiraya Uğrayan Kimsenin Okuyacağı Dua

İftiraya Uğrayan Kimsenin Okuyacağı Dua

İftiraya uğrayan adam bu duayı okuyunca Rasulü Ekerem (s.a.v):” beni hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki, senin okuduğun bu duayı yazmak için melekler hücum ettiler.

İftiraya uğrayan senin okuduğun bu duayı okursa Allah Teâlâ onu yapılan iftiradan temize çıkarır.” Buyurdular. (K,El ravzul Faik,220)

Okunacak Dua:
” Allâhümme  leste bi rabbin istahdesnâke ve lâ meake şerikün fil mülki eâneke alâ halkınâ ente kema tekûlü ve fevka mâ nekûlü es’elüke yâ rabbi en tüsalliye alâ muhammedin ve alâ âli muhammedin ve tübrieni bi berâetin mimmâ ene fih.”

” Allah’ım! Sen bizim düşüncelerimizde tasarlayabileceğimiz bir Rab değilsin.Senin mülkünde bizim yaratılmamız hususunda  bir ortağın da  yoktur.sen ancak Zât’ını tanıttığın gibisin,bizim bildiklerimizin de  ötesindesin.

Ya Rabbi! Sen’den Muhammed Aleyhisselam’a ve Onun ehli beytine salavat etmeni istirham ediyorum.Ve bana yapılan  bu iftiradan beni  temize çıkarmanı istiyorum Allah’ım!.”