ihlas Suresi ile çok kuvvetli Hacet Duası

ihlas Suresi ile çok kuvvetli Hacet Duası 

ihlas Suresi ile çok kuvvetli Hacet Duası
ihlas Suresi ile çok kuvvetli Hacet Duası 

2 rekat güzel bir hacet namazı kılın namaz bittikten sonra kıbleye karşı bin defa (1000) ihlas suresini okuyun sonra bir defa bu duayı okuyun sonrada niyetinizi söyleyin

dua şöyledir değerli kardeşlerim:

Allâhümme innî eselüke yâ vâhıdü yâ ehadü yâ samedü yâ men lem yettehız sâhibeten ve lâ veleden yâ men lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad.Eselüke bihakki esmâikel ızâmü ve enbiyâikel kirâm. En tüsahhıralî huddâme hâzihis sûretil azîmeti abdike abdurrahmân abdike abdüssamed ve abdike abdül vâhid yekûnûne lî avnen alâ kadâi havâicî elvâhan elvâhan elacele elacele essâate essâate bârakallâhü fîküm ve aleyküm.Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

yatsı namazından sonra okunması uygun olur.

Olmasını istediğiniz önemli hacetlerin yerine gelmesi için bu duayı okumanızı ısrarla tavsiye ederim …

 

ihlas suresi  okunuşu
Gul huvallahu ehad. Allahussamed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
 
İhlas Suresi Anlamı
De ki: O Allah, birdir.
Allah Samed’dir.(Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)
Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır!
Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.

ihlas suresinin faziletleri

Hal böyle iken, eğer inanarak Allah’a hüsnü zan besleyerek günde 100 defa ihlas suresini okur isek imanımız dirileşir, şeytanın vesveseleri bizden uzaklaşır, maddi ve manevi sıkıntılarımız için şifa buluruz Allah’ın izni ve dilemesi ile.

1000 defa okuyup peşinden dua edilir ise duanın kabulü ve tecelliyatı için bir anahtar olmuş olur.

Bu şekilde her ne dileğiniz var ise gerçekleşmemesi için hiç bir sebep kalmaz Allah’ın izni ve dilemesi ile.

Burada en önemli kısımlar ise şunlardır:

1: Abdestli olmak

2: Haram ve şüpheli şeylerden uzak durmak (Azmetmek)

3: Okunmaya başlamadan evvel Tövbe istiğfar etmek (100 defa Estağfirullâh)

4: Peygamber efendimize salavat okumak (başlangıç ve sonunda)

5: Evliyaların salih kulların ana ve babalarımızın ruhlarına fatiha ve ihlas okumak

6: Sadaka vermek ( ihtiyaç sahibine )