ilişkilerinde Sıkıntı Yaşayanlar için Dua Terkibi

ilişkilerinde Sıkıntı Yaşayanlar için Dua Terkibi
ilişkilerinde Sıkıntı Yaşayanlar için Dua Terkibi

Yusuf Suresinin ilişkiler üzerindeki etkisi , sırrı ve uygulama usuludür.  Her birimiz hayatında kalben esir ve yenik bir derde düşmüştür.

Düşüp de kurtulamadığı bataklık misali bir dertden kurtulmak da  cenabı ALLAH’a sığınması ve onun yüce islam katında biz kulların ona sarılması sevgi ışığından umut dileyerek gönülleri birleştirmesini talep etmekle olur.

Sevenlerin hayrına Okunması Gereken Dua

1: Elif lâm râ tilke âyâtul kitâbil mubîn (mubîni).
Elif, Lâm, Râ. Bunlar, beyan edilmiş (açıklanmış) Kitab’ın âyetleridir.

2: İnnâ enzelnâhu kur’ânen arabiyyen le allekum ta’kılûn (ta’kılûne)
Muhakkak ki Biz, O’nu Arapça Kur’ân olarak indirdik. Böylece siz akıl edersiniz.

3: Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bimâ evhaynâ ileyke hâzel kur’âne ve in kunte min kablihî le minel gâfilîn (gâfilîne).
Sana vahyettiğimiz bu Kur’ân ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen, ondan önce elbette gâfillerdendin.

4: İz kâle yûsufu li ebîhi yâ ebeti innî re eytu ehade aşere kevkeben veş şemse vel kamere re eytuhum lî sâcidîn (sâcidîne)
Yusuf (A.S), babasına şöyle demişti: ”Babacığım, gerçekten ben on bir yıldız, güneş ve ay gördüm. Onları bana secde eder (vaziyette, durumda) gördüm”.

5: Kâle yâ buneyye lâ taksus ru’yâke alâ ihvetike fe yekîdû leke keydâ (keyden), inneş şeytâne lil insâni aduvvun mubîn (mubînun).
(Babası) şöyle dedi: ”Ey oğulcuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma! O zaman (anlattığın taktirde) sana tuzak kurarlar. Muhakkak ki; şeytan, insana apaçık düşmandır.”

6: Ve kezâlike yectebîke rabbuke ve yu allimuke min te’vîlil ehâdîsi, ve yutimmu ni’metehu aleyke ve alâ âli ya’kûbe kemâ etemmehâ alâ ebeveyke min kablu ibrâhîme ve ishâk (ishâke), inne rabbeke alîmun hakîm (hakîmun).
Ve işte böylece, Rabbin seni seçecek ve sözlerin (olayların) tevîlini (yorumunu) sana öğretecek. Sana ve Yakûb (A.S)’ın ailesine de, (tıpkı) daha önce ataların İbrâhîm (A.S) ve İshak (A.S)’a (ni’metini) tamamladığı gibi, ni’metini tamamlayacak. Muhakkak ki senin Rabbin, Alîm (en iyi bilen)dir, Hakîm (hüküm veren hikmet sahibi)dir.

7: Le kad kâne fî yûsufe ve ihvetihî âyâtun lis sâilîn (sâilîne).
Andolsun ki; Yusuf ve kardeşlerinde, soranlar için âyetler (dersler) vardır.

8: İz kâlû le yûsufu ve ehûhu ehabbu ilâ ebînâ minnâ ve nahnu usbeh (usbehtun), inne ebânâ le fî dalâlin mubîn (mubînin).
Yusuf ve kardeşi, babamıza: ”Gerçekten bizden daha sevgili.” demişlerdi. Ve biz bir grubuz. Muhakkak ki; babamız, gerçekten açık bir yanılgı içinde.

SURE-İ YUSUF OKUNDUKTAN SONRA DUASI :
ALLAHIM FALANCA FİLANCA İLE KAVUŞMAYI VE HAYIRLI EŞİM OLMASINI NASİP EYLE EL VEDUD İSMİN TECELLİSİ İLE ONUN GÖZÜNE GÜZEL GÖZÜKEYİM YARABBİM SEN SUREYİ YUSUFUN YÜZÜ SUYU HÜRMETİNE BENİ SEVDİĞİME ONUN HASRETİYLE KAVUŞMAYI NASİP EYLE ODA BENİ SEVMESİNİ VE BENİM HASRETİME KAVUŞMAYI İSTEMESİNİ NASİP EYLE ONUN GÖZÜNE GÜZEL GÖZÜKEYİM NURLU VE BERRAK GÖZÜKEYİM ONUNLA HAYIRLI HUZUR VE MUTLU EVLİLİK YAPMAYI LÜTUF EYLE SEN ŞÜPHESİZ BİZİM RABBİMİZSİN SEN HER ŞEYİN EN GÜZELİSİN BİZLERİ DE SEN GİBİ GÜZEL EYLE 

KEVSER SURESİ 6 DEFA OKUYUP DUAYI EDİP AMİN DEMESİ YETERLİDİR.

not: Görmüş olduğun 8 ayeti 1 defa olarak okuduktan hemen sonra duasını edeceksiniz, 6 kevser suresi daha okuyup amin diyerek yüzünüze süreceksiniz bu ayeti abdestli olarak yatsı namazlarından sonra okumanız yeterlidir günde 1 defa okusanız yeterli, 1’den fazla okumamanızı öneriyorum.

alıntıdır…