ilk Çıkan Turfanda Meyve Görüldüğünde Okunacak Dua

ilk Çıkan Turfanda Meyve Görüldüğünde Okunacak Dua

İLK ÇIKAN TURFANDA MEYVE GÖRÜLÜNCE OKUNACAK DUA

Allâhümme kemâ eraytenâ evvelehû fe erinâ âhırahû*

Manası: “Allah’ım! Bu meyvenin ilkini bize göster¬diğin gibi sonunu da göster.”

“Rasulü Ekrem (s.a.v.)’e ilk çıkan meyve getirildiği vakit onu alır, iki gözü ve sonra mübarek dudakları üzerine koyarlar ve (bu duayı) okurlardı.”