inşirah Suresinin Okunuşu ve Faziletleri

inşirah Suresinin Okunuşu ve Faziletleri 

inşirah Suresinin Okunuşu ve Faziletleri
inşirah Suresinin Okunuşu ve Faziletleri

Kur’an’ın tamamı bir mucizedir. Kur’an şifadır, dertlere devadır, gönüllere şifadır.Ve iman ederek, tevekkül ile okunduğunda faydasını görmemek imkansızdır…

Kur’an-ı kerim’de şöyle buyrulmaktadır : Ey insanlar! Muhakkak ki, size Rabbinizden bir öğüt ve gönüllerde olana bir şifa ve mü’minler için bir hidâyet ve bir rahmet gelmiştir.

(Yunus suresi 57)

Başka bir ayet de ( Hem Kur’ân’dan öyle şeyler indiriyoruz ki o, mü’minler için bir şifâ ve bir rahmettir; zâlimlere ise ancak hüsran arttırır. (isra suresi 82.ayet) buyrulmaktadır.

Eğer Allah’ı layıkıyla tanıyıp bilmiş olsaydınız, dualarınızla dağlar yerinden oynardı.

(Hadis-i şerif)

İnşirah suresinin faziletleri

Hal böyle iken, eğer inanarak Allah’a hüsnü zan besleyerek günde 70 defa inşirah suresini okur isek maddi ve manevi sıkıntılarımız için şifa buluruz Allh’ın izni ve dilemesi ile.

Burada en önemli kısımlar ise şunlardır:

1: Abdestli olmak

2: Haram ve şüpheli şeylerden uzak durmak (Azmetmek)

3: Okunmaya başlamadan evvel Tövbe istiğfar etmek (100 defa Estağfirullâh)

4: Peygamber efendimize salavat okumak (başlangıç ve sonunda)

5: Mümkün olduğunca düzgün okumak.Bunun için aşağıda video var. Peş peşe 70 defa inşirah suresi okunuyor.Telafuz sıkıntısını gidermek için evvel dinleyelim inşallah.Zaten videonun sonlarında bilinçaltına telaffuz olarak yerleşmiş olur ve bu sayede hem tam anlamıyla okumuş oluruz, hem de ezberimize kolaylık sağlar.İnşallah

İnşirah suresi okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

1: Elem neşrah leke sadrak

2:Ve vada’nâ anke vizrak

3:Ellezî engada zahrak

4:Ve rafa’nâ leke zikrak

5:Fe inne meal usri yusran

6:inne meal usri yusrâ

7:Fe izê ferağta fensab

8:Ve ilê rabbike ferğab

İnşirah suresi meali

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.

1- Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2, 3- Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi?

4- Hem senin için şânını yükseltmedik mi?

5- İşte şübhesiz zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

6- Gerçekten zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

7- Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul,

8- Ve yalnız Rabbine yönel.

 

insirah
insirah