iş Hayatında iş Yerinde ve Herhangi Bir İşte… Başarı Duası

iş Hayatında iş Yerinde ve Herhangi Bir İşte… Başarı Duası 

iş Hayatında iş Yerinde ve Herhangi Bir İşte... Başarı Duası
iş Hayatında iş Yerinde ve Herhangi Bir İşte… Başarı Duası

İş yerinde ve iş hayatında başarılı olmak için, başlanılan herhangi meşru bir işin hayırla bitmesi için Kehf Suresi 10. ve Taha Suresi, 25-26. ayetleri okunur..Allah’u Teâla’nın izni ile o işin sonu hayırlı olur, işyerinde ve iş hayatında başarı olur.

Kehf suresi 10. ayet.
“Rabbenâ âtina min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ.”

Türkçe Anlamı:
”Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır, bizi rüşde (başarıya) eriştir”

Taha suresi 25.nci ayet.
Kâle rabbişrah lî sadrî.”

Türkçe Anlamı:
“Dedi ki: ‘Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver.”


Taha suresi 26. ayet.
Ve yessir lî emrî.”

Türkçe Anlamı:
“Bana işimi kolaylaştır.”

sayısız istenildiği kadar okunabilir…3-7-21 defa okunabilir.