iş ve Rızık için Dua Terkibi

HADİSİ ŞERİFTE BUYRULDUĞU GİBİ 
Dualarınızın kabul olacağı en güzel zaman dilimi imsak olmadan 1-2 saat öncesi (seher vakti ) zaman dilimidir.

En az 2 rekat teheccüt namazı kılıp ardından istiğfar, salavat okuyup dua terkibinizi ve duanızı yapın.
“Her gece seher vakti, Allahü teâlâ buyurur ki: İstigfar eden yok mu, affedeyim. İsteyen yok mu, vereyim, duasını kabul edeyim. “
[Müslim]

Cuma günü Akşam Namazına 1 saat kala duaların kabul olduğu zaman dilimidir.
Bu zaman diliminde hiç ara vermeden zikre devam edin. Çünki anlık bir nur ile dualara icabet edilirmiş “Ya Erhamerrâhimim”,”Ya Erhamerrâhimim”,”Ya Erhamerrâhimim” diye devam ediyoruz taki ezan okununcaya kadar.

İŞ İÇİN RIZIK İÇİN OKUNACAK DUA TERKİBİ

11 defa okuyoruz. 
“Estagfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Gaffâr-üz-zünûb. Yâ zel-celâli vel-ikrâm.” 
(Rızık darlığının sebebi günahlar olduğunu Peygamber Efendimiz her daim sahebeye bildirmiş ve herdaim tövbe istiğfarı çoğaltmalarını telkin etmiştir)

100 defa okuyoruz.
Subhânallahi ve bihamdihi, Subhânallâhi’l-azîm,estağfirullah 
(“Allah’a hamd ederek O’nu noksanlıklardan tenzih ederim, Yüce Al-lah’ı tenzih ederim”)(Buhari, Kitâbu’d-Daavât, 65)Bir kimse günde 100(yüz) defa sübhânallahi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır.

11 defa okuyalım
“Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed”

7 defa okuyoruz.
Allah’u Teala’nın işleri kolaylaştırması ve zeginlik,rızık bolluğu için okunur. 
“Ve bârik len allâhümme fî cem’i kesbinē Ve hulle ugûdel usrî biyâyûhin irtehat.”
(Celcelûtiye, 30. beyt) 
Anlamı: Ey Allah’ım. Bütün çalışmalarımızı bize bereketli kıl ve her şeyi kolaylaştıran “Hû” isminle bütün zorluk düğümlerini çöz!

Mal Mülk Bereket İçin Günde 70 defa (Cübbeli Ahmet Hoca Efendi) 
“Estağfirullahi innehu kane gaffara” 

Anlamı : muhakkak çok bağışlayıcı olan Allah’ım beni bağışla.
evladında malında hayır malında bereket için. 


Sabah Namazının Sünneti ile farzı arasında okunacak.
Önce Peygamber efendimizin ruhu şerifesine 1 fatiha okuyup hediye ediyoruz,
ve ondan sonra 11 kere okuyoruz.

Allah Dostlarının Geçimini Sağladığı Bol Rızık Duası

“Ya Allahu , Ya Hayyu,Ya Kayyumu , Ya Vahidü ,Ya Ehadu ,Ya Vacidu ,Ya Cevadü ,Ya Kerim
infahni minke bi nef’hati hayrin inneke alâ külli şey’in kadir.”

Sabah Namazından sonra okunacak 
Bol Rızık Duası 11 DEFA OKU
Ya Allahû Ya Allahû Ya Allah
Ya Ahedû Ya Ahedû Ya Ahed
Ya Vahidû Ya Vahidû Ya Vahid
Ûrzûgni minhüm şey’en ve in hüm ebev

Rızık için 7-11 defa okuyunuız.

“Allahümmağfirli Verhamni Vehdini Verzukni”

Anlamı; Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet et ve bana rızk ver.
 (Müslim, Zikir ve Dua, 2696.) 
—————————————————————————————- 
 KISMET İÇİN OKUNACAK DUA
Allâhümme yâ Rabbî bicâhî sâhibi’l-vesîleti Seyyidinâ ve Nebiyyinâ ve Habîbinâ ve gurrete uyûninâ ve nûr-i ebsârinâ Habîbike Muhammedini’l-Mustafâ ve Rasûlike’l-Murtazâ ve Nebiyyike’l-Müctebâ, havvil ahvâlina ilâ ahseni’l hâl. Yâ muhavvile’l-havli ve’l-ahvâl. 
Günde 100  Defa Okuyun.(Kaynak:Duaların Esrarı) 

———————————————————— 
İş Duası(İş Bulmak İçinin Okunan Dua) 70 defa okuyalım.
Bismillahirrahmanirrahim: Rabbena atina min-ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrina raşeda. Rabbişrah li sadri. Ve yessirli emir.
Ma’nası: Ey Rabbimiz! Bize kendi katından bir rahmet ver. Ve bize iş ve doğruluk ver bizim için muvaffakiyet (başarı) hazırla. Rabbim gönlümü aç ve işimi kolaylaştır.
—————————————————————————————— 
İş İçin Rızık İçin Okunacak
Tevbe Suresinin Son İki Ayetini 128. ve 129 Ayetleri ( 7-11-21-41 Defa Okuyalım)
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

MANASI

128-Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O’na ağır gelir (O’nu üzer). Size çok düşkün, mü’minlere şefkatli ve merhametlidir.
129-Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.
——————————————————————————————– 
Zengin Olmak İçin Günde 100 Defa Okunacak Zikir 

Her gün 100 defa  okumaya devam eden rızık sıkıntısı çekmediği gibi zenginliğe kavuşur.
1000 defa okuyan ve okumaya devam edenin dilekleri kabul olur. 


لَااِلٰهَ اِلاَّالله ُ اَلْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَادِقُ الْوَعْدِ اْلاَمِين
“Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin” 


Her yüzde “Muhammedür resulullah sadıkul va’dül emin” 
Hz. Ali (r.a)’den, Resulullah (s.a.v)şöyle buyurmuştur:
Bir kimse günde yüz defa “Lâ ilahe illallahül melikül Hakkul Mübin” derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş(kendine çekmiş) ve Cennetinde kapısını çalmış olur. 
Anlamı : ”Apaçık gerçeğin sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Emin ve sözünün eri olan Muhammed Allah’ın Rasulüdür.”

 ———————————————————————————————
333 defa okunur – 
-Bu ismi şerifleri zikreden her isteğine kavuşur
“Yâ Mâlikel mülk Yâ zül celali vel ikram”
——————————————————————————————–
MADDİ VE MANEVİ OLARAK YÜKSELMEK
İÇİN OKUNACAK SIRLARLA DOLU
SALAVAT-I MECULE

Allah dostlarından birisi diyor ki:
-Yüce Allah’ın bana sırrını bildirdiği salavatın adına “Salat-ı Mec’ule” denilir.Bu salavat her türlü olmazı olur hale getirmek ve çözülmez düğümü çözmek için okunur.
Bu salavatı okuyan kimseye cennette verilecek alanın binlerce köşesinden her bir köşesinde bin çadır, her çadırda bin tane hizmet eden huri gılman cennet ehline elbise taşımaktadırlar. Her çadırın çevresinde bin tane ağaç, her ağaç üzerinde bin tane dal, her dalda yüzbin çeşit renkte meyveler,istenen her şey dallardan insanın önüne gelmektedir. Her çadır içinde altından ve çeşitli mücevherattan bin sofra kurulmuş, her sofrada altından kap içerisinde bin çeşit yiyecek, hiçbirinin tadı ve rengi diğerine benzemeyen beşyüz bin çeşit yiyecek. Bütün bu ikramlar, anılan vakitlerde aşağıdaki salavatı (51) defa okuyacak kimse içindir. Salavat-ı şerife budur:

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim*

———————————————————————————————
133 defa okuyalım
“Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed”

—————————————————————————————–
 Açılmaz kapılar açılır olmazlar olurmuş.
Yusuf Suresi 100. Ayeti Kerimesinin Son Kısmı
Ya Latif Celle Celalühü  160 Defa Okuyup Ardından Aşağıdaki Ayet Okunacak.
5 vakit namazın ardından 129 kez okunur
إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

“İnne Rabbî latîfun limâ yeşâ’u innehû huvel alîmul hakîm”

Anlamı : Şüphesiz Rabbim, dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
———————————————————————————–
Peygamber Efendimizin Borç ve Sıkıntı İçin Öğrettiği Dua

“Elem,keder,hüzün,acizlik,tembellik,bıkkınlık,korkaklık,cimrilik,borç altında inlemek,borç altında kalmak ve insanların baskısı altında sıkıntı ile bunalmak.”
Okunuşu
” Allahümme inni euzü bike minelhemmi vel hazani ve euzü bike minel’aczi velkeseli,ve euzü bike minelcubni,velbuhli ve euzü bike min galebetiddeyni ve kahrir ricali”


Manası: Ey Allah’ım! Elemden ve kederden,şaşkınlıktan sana sığınıyorum.Acizlikten,tembellikten,bıkkınlıktan da sana sığınıyorum.Korkaklık ve cimrilikten de sana sığınıyorum.Allah’ım borç altında ezilmekten,adamların kahrından(insanların nefsimi kullanmalarından ve onlara mağlup olmaktan da sana sığınırım.)
Reslü Ekrem Aleyhisselam Efendimiz tarafından çok sıkıntıda olan ashabtan birinin sıkındığını görünce bu duayı tavsiye etmiştir.Sabah akşam bu dua okunduğunda dert ve sıkıntılardan kurtulunur.
Kaynak:Büyük dua kitabı (Hafız Yusuf Tavaslı)
—————————————————————
Kaç gün okunacağına dair bilgi yok . 41 gün gibi faziletli sayılarda aralıksız okunabilir. 
Alışkanlık haline getirip hergün okunabilir. Ayet olduğundan abdestli olarak okuyalım.
Bakara Suresinin İlk 5 Ayetini 21 Defa Okuyan Zengin Olur, Malı Mülkü Artar.
2/BAKARA-1:
Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
Elif, lâm, mim. Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).  Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).   Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne). Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

Rızık Duası 
Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram
Es’elüke bismikel azîmil-a’zami
Enterzukanî helâlen tayyiben.
Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu
Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu
Ve in kâne kâriben yessirhü
Ve in kâne kalîlen kessirhü
Ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereketi”

Amin
Anlamı;
Ya Allah, Ya Rab, ya Hayyü ya Kayyûm. Ya Zel Celali vel-İkram
Yüceler yücesi ol’an isminin hakkı için yanlızca senden isterim.
Bana helâl rızık ver.
Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir
Eğer yerde ise onu çıkar
Uzakta ise onu yaklaştır
Yakın ise kolaylaştır
Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. 
Amin———————————————————– 


CUMA AKŞAMI – PERŞEMBE’Yİ CUMA’YA BAĞLAYAN GECE
——————————————————-
Yatsı namazından sonra 
Yasin-Şerif Okuyun (Mümkünse her gece okuyun)
Vakıa Suresi Okuyun 
——————————————————-
Cuma günü Sabah namazından sonra 70 kere okuyoruz.
(Allahümme ekfinî bihelâlike an haramike ve ağnini bi fadlike ammen sivâke)[Tirmizi]


[Ya Rabbi! Beni helâl ile yetinip, haramdan sakınan kullarından eyle ve fazlınla senden başkasına muhtaç etme!] (Mektubât-ı Rabbani)