iş Yeri Açma Duası

iş Yeri Açma Duası

İnsanların maişetini temin gayesi ile yatırım, ticaret, sanayi
gibi işletmelerin inşasında bulunmak, hayırlı bir eser
inşa etmek, ev, dükkân, işyeri, okul, hastane yapımı, kamu yararına yönelik eserlerin inşası hayırlı faaliyetlerden olup,
birer salih amel cümlesindendir. Bu gibi eserlerin temeli
esnasında Yüce Allah’a hamd ve kolaylık duasında bulunmak
aynı zamanda mülkün gerçek sahibini hatırlamak ve
O’na şükürde bulunmaktır. Bu gibi zamanlarda şöyle dua
edilebilir:
اَعُوذُ بِالِّٰهل مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجي۪مِ بِسْمِ الِّٰهل الرَّحْمٰنِ الرَّحي۪مِ
اَلْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَم وَ الصَّ ةَالُ وَالسَّ مَالُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَ
عَلَى آلِه وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَع اَللّٰهُمَّ ياَ مُفَتِّحَ الْآبْوَابِ اِفْتَحْ لَناَ خَيْرَالْبَا
بِ اَللّٰهمَّ ارْزُقْناَ رِزْقًا حَلاَلًا طَيِّبًا وَرِزْقًا وَاسِعًا بِرَحْمَتِكَ ياَ اَرْحَمَ
الرَّاحِم وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّازِق۪نيَ
Okunuşu: “E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm.
Bismillâhir-Rahmânir-Rahîm.
Elhamdü lillâhi rabbil-‘âlemîn. Vas-salâtü ves-selâmü
‘alâ rasûlinâ Muhammediv ve ‘alâ âlihî ve eshâbihî
ecma’în.
Allâhümme yâ müfettiha’l-ebvâb iftah lenâ hayra’lbâb.
Allâhümmerzuknâ rızkan halâlen tayyiben ve rızkan
vâsi’an bi rahmetike yâ erhamer-Râhimîn ve ente hayrurrâzikîn.”

Anlamı: “Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman
Rahim Allah’ın adı ile.
Hamd âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salât ve
selâm Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e, onun âline ve ashabının üzerine olsun.
Ey kapıları açan Allah’ım! Bize hayır kapılarını aç.
Allah’ım! Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle
bize helâl, temiz ve bol rızık ver. Sen rızık verenlerin en
hayırlısısın.”


Türkçe olarak şu dua da yapılabilir:
“Ey yüceler yücesi Rabbimiz! Yüce Kur’ân-ı Kerim’in
‘insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer’ fermanına
uyarak, hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temennisiyle
bu temeli atıyoruz. Bu teşebbüs ve faaliyetimizi hakkımızda
hayırlı, bereketli ve devamlı eyle.
Müteşebbislerin ve girişim sahiplerinin niyet ve gayretlerini
mübarek kıl. İşi tamamlamalarını ve başarılı olmalarını
nasip ve müyesser eyle. Bu kardeşlerimizi, inşasında çalışacak,
emek sarf edecek kimseleri her türlü kaza ve beladan muhafaza
eyle. Verimli ve gayretli olmalarını ihsan eyle. Belde ve
bölgesinin, bütün vatanımızın gelişmesi ve yücelmesi için çalışan
bu ve benzeri kardeşlerimizin adetlerini artır, emek ve
kazançlarına bolluk, bereket lütfeyle.
‘İki günü birbirine denk olan aldanmıştır’ düsturuna
imtisal ederek bu hayırlı teşebbüste bulunan kardeşlerimizin
emellerine ulaşmalarını kolaylaştır, güçleştirme Ya Rabbi. Bu
kardeşlerimizi ve hepimizi başladığı işi tamamlamayı nasip
eyle, utandırma, utanılacak şeyler yaptırma, hüsrana uğratma.
Düşmanları bize güldürme. Temeli atılan bu inşaatın
tamamına ermesini, hayırlı faaliyet, hizmet ve kazançlara
vesile olmasını ihsan eyle.Ey kapıları açan Allah’ım! Bize hayırlı kapılar aç. Ey
merhametlilerin en merhametlisi! Bize helâl ve temiz rızıklar
ihsan eyle, rızkımızı genişlet. Rızık verenlerin en hayırlısı
Sen’sin. Bugün burada temelini attığımız inşaatı/müesseseyi
hayırla ikmal ve itmam etmeyi nasip eyle. Halis niyetle atılan
bu adımları boşa çıkmaktan koru. Dünya ve ahiret mutluluğuna
vesile eyle. Hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi, bolluk
ve bereketlere ulaşmayı ihsan eyle. Her türlü kötülüklerden,
kesada uğramaktan, hile ve art niyetlerden, zarardan, fitnelerden,
fesat, haset ve kıskançlıktan koru. Hayırlara vesile kıl,
kolaylaştır, güçleştirme, mübarek eyle ya Rabbi! Âmin.”

duaile…ALLAH dualarınızı kabul etsin… Amin…