işleri Ters Gidenler için Okunacak Dualar

işleri Ters Gidenler için Okunacak Dualar

 işleri hep ters gidenler için günlük okunacak dualar ve uygulama terkibleridir.

işleri rast gitmeyen, Bir türlü işlerini düzene sokmayanlar aşağıdaki dualara devam ederler ise Allah yardım eder işleri düzene girer.

“Rabbena âtina min ledünke rahmeten ve heyyi’lena min emrina raşeden.”

Anlamı: “Allah’ım katından bize rahmet ver ve işimizi klaylaştır.Bizi (rüşde) başarıya ulaştır.” 457 defa okunur.

“Allah-u yu’ti mulkehu men yeşa.”

Anlamı: ” Allah mülkünü dilediğine verir”.zaman zaman 990 defa okunur .

“Maliku’l mulki tu’ti’l mulke.”

Anlamı: “Mülkün sahibidri. Müünkü verendir. 1150 defa okunur ve zaman zaman tekrarlanır.

tesirlidualar