ismi Azam Duası ve Faziletleri

ismi Azam Duası ve Faziletleri

ismi azam duasının tesiri çok büyüktür. Ekseri bu duâ sıkıntılı zamanlarda, akşam ve sabah saatlerinde yapılır. Cenab-ı Hakka sığınma/yalvarma ve yakarmanın en canlı tablosunu teşkil eylemektedir. Bunun için biz bu duâya, hele bu zamanda devam etmemiz yerinde olacaktır. Mümkün ise, bu ismi azam duâsı abdestle okunmalı ve ihlâsla buna devam edilmelidir. Hiç şüphe yoktur ki, insan bu duayı cânı gönülden okumaya devam ederse, vücudunun içi, dışı nurlanacağı gibi bilhassa, gözleriyle baktığı etrafı nur kesilecektir. Her gördüğü şey nur olacaktır. Gönlün ve kalbin nurlanması bu duâ ile mümkündür. Ek olarak duanın kabulune vesile olacak bazı özel zaman ve haller vardır ki bunlara da riayet edersek biiznillahi teala Allah’u teala dualarımızı kabul edecektir. Duanın kabul olmasının en önemli şartlarından biri harama çok dikkat etmek ve helal ile beslenmektir. Bazı hadisi şeriflerde boğazından haram lokma geçenin 40 gün duasının kabul olmayacağını peygamber efendimiz bize bildiriyor. Buna çok önem verelim. Bu ismi azam duası ile en temiz ve en uygun zamanda Allah’u teala bize dua etmeyi nasib eylesin inşallah. 

Bismillâhirrahmanirrahim: Lâ ilâhe illâllâhül Celîlül Cebbâr, Lâ ilâhe illâllâhül Vâhidül Kahhâr, Lâ ilâhe illâllâhül muttaliğüssettâr, Lâ ilâhe illallâhü hâlikulleyli vennehâr, Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü, ilahen vahiden ve nahnü lehü âbidûn. Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü hâmidûn. Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü ilâhen vâhiden ve nahnü lehü şâkirün. Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ şerike lehü Muhammedün Resûlullâh, yâ Hayyü yâ Kayyûmu ve salavatullâhi alâ hayri halkıhi Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eşhedü enneke Rabben hâliken, Allâhumm’ağfirlî yâ Allâh, yâ Allâh, yâ Allâh. Bi rahmetike yâ Erhamerrâhimîn. 

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halkeden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şerîki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü senâ ederiz. Allah ‘tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibâdet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır; tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilâhtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’dan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resulü’dür. Hay ve Kayyûm O’dur. Allah’ın rahmeti mahlükatının en hayırlısı olan Muhammedin âl ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehâdet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Hâlikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa. Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin…