isyankar Evlatların ıslahı için Okunacak Esmalar ve Ayetler

isyankar Evlatların ıslahı için Okunacak Esmalar ve Ayetler
isyankar Evlatların ıslahı için Okunacak Esmalar ve Ayetler

Anne ve Babasına isyan eden bir evlat için her gün bu ismi şerife devam edilirse Allahü Teâlâ’nın izini ile ıslah olur.

YÂ TAMME FELÂ TESİFÜ’L ELSUNU KULLE KUNHİ CELÂALİHİ VE MÜLKİHİ VE İZZİHİ YÂ TAMM

ANLAMI: “Ey her bakımdan tastamam olup,yüceliğinin,saltanatının ve izzetinin tüm yönlerini dillerin vasfedemediği Zat! Yâ Tamm” 

Bu ismi şerifi okuyabilidiğiniz kadar okuyun yada 1001 defa her gün okuyarak en az 21 gün devam edin.

EVLADI ISLAH iÇiN 
*Ahkaf Suresi, 15. ayet 3 defa bu niyetle okunur. Üzerine ve Suya nefes edilir, uyurken üzerine serpmek, bu sudan içirmek fayda verir, biiznillah. Çok kuvvetlidir, ihlasla yapılmalı, fayda edeceğine inanmalı. Denenmiştir.

Ahkaf Suresi, 15. ayet

Ve vassaynâl insâne bi vâlideyhi ihsânen, hamelethu ummuhu kurhen ve vadaathu kurhen, ve hamluhu ve fisâluhu selâsûne şehran, hattâ izâ belega eşuddehu ve belega erbaîne seneten kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn. 

 

Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu sıkıntı çekerek karnında taşımış ve sıkıntı çekerek doğurmuştur. Onu taşıması ve sütten kesmesi otuz ay sürmektedir. İnsan erişkinlik çağına gelip, kırk yaşına ulaşınca şöyle dedi: “Ey Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi ameller yapmamı bana nasip et! Benim soyumdan iyi insanlar yetiştir. Ben sana yöneldim ve ben sana teslim olanlardanım.”

Mevlana Ömer Palenpûrî’nin mektup ve sayfalarında bulundu.

kaynak.Erbaini İdrisiyye