itibar ve Hürmet Görmek için Okunacak Esmalar

itibar ve Hürmet Görmek için Okunacak Esmalar

Hürmet ve saygı görmek, sevilmek, sözünün tesirli olması ve herkesten tazim görmek için; “El Kebir” ismi şerifi ve “El Hayy” ismi şerifi  zikir şeklinde okunmalıdır.

Tavsiye edilen zikir şekli;

“El Kebir”
ismi şerifi, 232 kere Yâ Kebîr Yâ Allah”,
“El Hayy” ismi şerifi, 324 kere Yâ Hayy Yâ Allah
şeklindedir.

Bu zikirler isteğe bağlı olarak gün başında ve sonunda  tek başına veya ayrı ayrı olarak okunabilir.

  • EL-KEBİR ismi şerifini günde 232 kere okuyanlar hürmet görürler.
  • Ya Kebir ismini zikretmeye devam edenlerin ilmi ve bilgisi artar. Tüm karşılaştığı insanlardan hürmet görür, görenler ondan çekinir, yüce mertebelere sahip olur.
  • EL-HAYY ismi şerifini günde 324 kere okuyanların sözleri tesirli olur ve herkesten sevgi ve tazim görürler.

 

EL-KEBİR;

Zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük manalarına gelmektedir.

Allah Teâlâ Kibriya sahibidir. Kibriya, zâtın kemali demektir. Her bakımdan büyük, varlığının kemaline hudut yoktur. Bütün büyüklükler O’na mahsustur.

O, gaybı da, müşahede edileni de bilendir. Pek büyüktür, yücedir. Rad/9

Artık hüküm; yüce, büyük olan Allah’ındır. Mü’min/12

EL-HAYY;

Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedi olan, her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen manalarına gelmektedir.

Hay ve kayyum olan Allah’tan başka ilah yoktur. Ali İmran/2

Allah bir hayatın bütün anlamlarını kendinde toplayandır. O eksiksizdir.

Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. Furkan/58