Kabir (Mezar) Ziyaretinde Okunacak Dualar

Kabir ziyaretinin, ölü ve ziyarette bulunan kimse için iki ayrı yönü vardır. Kabir ziyaretinde bulunan kimse, hem ölüye duada bulunur hem de dünya hayatının fani oluşunu idrak eder. Kabirde bulunan kişinin bir zamanlar kendisi gibi sağ olduğunu, hayalleri ve emelleri olduğu, belki de bunlardan pek çoğunu gerçekleştirmeye fırsat bulamadan öldüğünü, aynı akıbetin kendisini de beklediğini düşünmeye vesile olur, ahireti hatırlar. Ölüye dua ve istiğfarda bulunur. Bu da ölüye sevap kazandırır. Kabir ziyareti esnasında şu dua okunabilir:

 Okunuşu:

 “Esselâmu ‘aleykum yâ ehlel-kubûr.

Yağfirullâhu lenâ ve leküm.

Entüm selefünâ ve nahnü bil-eseri.

Ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn.

Esselâmu ‘aleyküm dâre kavmin mü’minîn

Ve etâküm mâ tû’adûne ğaden müeccelûn.

Ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn.

Allâhümmağfir liehli bakî’ıl-ğarkad.

Esselâmu ‘aleyküm ehled-diyâri minel-mü’minîne vel-müslimîne ve innâ inşâallâhu biküm lâhikûn.

Es’elullâhü lenâ ve lekümül- âfiyeh.

Anlamı:Ey kabir topluluğu! Allah’ın selamı üzerinize olsun. Allah sizi ve bizi bağışlasın. Siz bizim öncülerimizsiniz. Biz de inşaallah  size katılacağız.” (Tirmizî)

“Ey müminlerin yurdu, Allah’ın selamı üzerinize olsun.  Size vadedilen ölüm geldi, bize de yakında gelecektir. İnşaallah biz de arkanızdan geleceğiz. Allahım! Burada yatanları bağışla” (Müslim)

“Ey müminlerin yurdu, size selam olsun. İnşaallah biz de size kavuşacağız. Allah’tan bizler ve sizler için afiyet dilerim” (Müslim)